Chứng minh văn chương sáng tạo ra sự sống

Khi luận bàn về ý nghĩa văn chương, Hoài Thanh viết : “ Văn chương sẽ là hình dung của sự sống muôn hình vạn trạng. Chẳng những thế, văn chương còn sáng tạo ra sự sống ”. Bằng những hiểu biết của mình về công dụng và ý nghĩa của văn chương, em hãy chứng minh.

* Mở bài: ( …….)Giới thiệu về vai trò của văn chương đối với cuộc sống của con người, trích dẫn câu nói của Hoài Thanh.

* Thân bài:(………..) Trình bày tóm lược cách hiểu của HS về câu nói của Hoài Thanh; triển khai thành các luận điểm sau:
– Văn chương là hình dung của sự sống: Văn chương phản ánh hiện thực cuộc sống: Cuộc sống của con người muôn hình vạn trạng, văn chương có nhiệm vụ phản ánh cuộc sống đó.
+ Phán ánh cuộc sống, chiến đấu (HS có thể đưa dẫn chứng VD các tác phẩm như: lượm).
+ Phản ánh cuộc sống lao động ( Những câu ca dao về cái cò…).
+ Phản ánh ước mơ, công lí, cải tạo xã hội ( Truyệ Thạch Sanh, Cây bút thần…)
– Văn chương sáng tạo ra sự sống: văn chương dựng lên hình ảnh, đưa ra những ý tưởng mà cuộc sống hiện tại chưa có đề mọi người phấn đấu, xây dựng, biến chúng thành hiện thực tương lai tốt đẹp (“Văn chương gây cho ta những tình cảm mà ta không có, luyện cho ta tình cảm mà ta sãn có”)-> Văn chương làm giàu tình cảm cho con người, làm đẹp những thứ bình thường…Cuộc sống của con người sẽ trở lên nghèo nàn, vô vị biết bao nếu thiếu đi sự hiện hữu của văn chương.

* Kết bài: (………….. điểm): Khẳng định lại vai trò, ý nghĩa của văn chương đối với cuộc sống con người và ý kiến mà Hoài Thanh đưa ra là hoàn toàn đúng.


Các từ khóa trọng tâm " cần nhớ " của bài viết trên hoặc " cách đặt đề bài " khác của bài viết trên:
 • chứng minh văn chương sáng tạo ra sự sống
 • /chung-minh-van-chuong-sang-tao-ra-su-song/
 • Viết một đoạn văn chứng minh rằng văn chương sáng tạo ra sự sống
 • viet doan van chung minh van chuong se la hinh dung cua su song muon hinh van trang chang nhung the van chuong con sang tao ra su song
 • Viết bài văn chứng minh văn chương là hình dung của sự sống muôn hình vạn trạng
 • văn chương sẽ là hình dung của sự sống muôn hình vạn trạng Chẳng những thế văn chương còn sáng tạo ra sự sống
 • Văn chương sáng tạo ra sự sống
 • văn chương sáng tạo
 • van chuong hinh dung cuoc song muon hinh van trang va sang tao ra su song
 • Hãy làm bài văn nghị luận chứng minh câu nói của Hoài Thanh Văn chương còn sáng tạo ra sự sống muôn hình vạn trạng
 • em hay chung minh va phan tich cau noi van chuong se la hinh dung cua muon hinh van trang
 • de chung minh van chuong con sang tao ra su song
 • chứng minh: văn chương sáng tạo ra cục sống
 • chứng minh văn chương là hình dung của sự sống và sáng tạo ra sự sống
 • chứng minh rằng văn chương là hình dung của sự sống muôn hình vạn trạng
 • ,