Kể lại câu chuyện một phát minh nho nhỏ

Đề: Quan sát tranh SGK trang 167, tiếng việt 4, tập 1 kể lại câu chuyện một phát minh nho nhỏ.
BÀI LÀM
Tranh 1:
Ma-ri-a là cô bé thích quan sát. Em nhận thấy mỗi khi gia nhân bưng nước đến, thì lúc đầu bát đựng trà để trượt trong đĩa. Nhưng trà đã rót ra đĩa thì bát trà như dính vào đĩa, không trượt nữa! Chuyện ấy đã hấp dẫn cô bé.
Tranh 2:
Thế là cô bé lẻn ra khỏi phòng khách để làm thí nghiệm.
Tranh 3:
Anh trai Ma-ri-a chạy đi tìm em, qua nhà bếp thấy ma-ri-a đang làm gì đó với một chồng bát đĩa. Người anh trêu em bảo rằng: “ không muốn làm nhà khoa học nữa mà làm bà chủ nhà à?”.
Tranh 4:
Ma-ri-a trả lời về những điều bí mật em vừa phát hiện ra “ khi đĩa đựng bát trà có ít nước thì bát trà không bị trượt nữa “.
Người anh không tin nhưng sau mấy lần làm thí nghiệm thật rất đúng như thế. Nhưng không giải thích được tại sao nó lại như thế!
Tranh 5:
Hai anh em liền đến hỏi ba thì được trả lời:
– Đó là có lực ma sát do nước sinh ra, lớn lên các con học sẽ hiểu rõ.
Các em hãy trao đổi với các bạn trong lớp.