Viết một đoạn văn (từ 7 đến 10 câu) kể lại một việc tốt em đã làm để góp phần bảo vệ môi trường

Hôm nay, nhân ngày chủ nhật, khu phố phát động phong trào “làm sạch đường phố”.
Mới sáng sớm nhà nào nhà ấy đã a trước cổng nhà mình để làm vệ sinh. Em và mẹ được ông tổ trưởng tổ dân phố phân công một đoạn đường, em quét rất cẩn thận, moi từng cọng rác ở hai bên đường. Quét đến đâu em thu gom rác lại rồi lấy mo hót rác đổ vào sọt. Chả mấy chốc con đường đã trở nên sạch sẽ. Ông tổ trưởng đi kiểm tra lại một lần. Ông dừng trước cửa nhà em và khen em ngoan, chăm chỉ lao động.
Em rất vui vì đã làm được việc tốt.


Các từ khóa trọng tâm " cần nhớ " của bài viết trên hoặc " cách đặt đề bài " khác của bài viết trên:
 • viet doan van ngan ke ve viec lam tot cua em
 • viet mot doan van ngan ke mot viec tot cua em hoac cua ban em lop 2
 • viet mot doan van ngan ke lai viec tot ma em
 • viet doan van ve viec tot
 • viet doan van cac ban trong hoc tap tot hon
 • viet 7den10cau ve mot buoi lam viet giup me trong do em lam nhung gi
 • viet 7-10cau ve le hoi que em
 • ta mot viec tot bao ve moi truong
 • ke ve mot viec lam de bao ve moi truong
 • ke môt viêc tôt em da lam de gop phan bao vê moi truong
 • kể lại một việc tốt mà em da làm dể góp phần bảo vệ môi truong tu 7den 10cau
 • em hay viet mot doan van ngan tu7den 8 cau tinh bay cam nhan cua em ve ten quan phu mau
 • em hay viet doan van ngan kê lai mot viec tot gop phan bao ve moi truong lop3
 • bai van ta bao ve moi truong
 • bai tap lam van em hay viet mot doan van ngan ve mot viec tot em da lam de bao ve moi ttuong
 • ,