Viết một đoạn văn (từ 7 đến 10 câu) kể lại một việc tốt em đã làm để góp phần bảo vệ môi trường

Hôm nay, nhân ngày chủ nhật, khu phố phát động phong trào “làm sạch đường phố”.
Mới sáng sớm nhà nào nhà ấy đã a trước cổng nhà mình để làm vệ sinh. Em và mẹ được ông tổ trưởng tổ dân phố phân công một đoạn đường, em quét rất cẩn thận, moi từng cọng rác ở hai bên đường. Quét đến đâu em thu gom rác lại rồi lấy mo hót rác đổ vào sọt. Chả mấy chốc con đường đã trở nên sạch sẽ. Ông tổ trưởng đi kiểm tra lại một lần. Ông dừng trước cửa nhà em và khen em ngoan, chăm chỉ lao động.
Em rất vui vì đã làm được việc tốt.


Các từ khóa trọng tâm " cần nhớ " của bài viết trên hoặc " cách đặt đề bài " khác của bài viết trên:
 • viet mot doan van ve mot viec lam tot
 • ke ve 9 hoac 10cau ve viec tot cua em
 • ke ve mot viet lam tot o truong
 • em hay ke lai mot viec ngan the hien su doan ket tuong tro
 • viet doan van ngan ke ve mot viec em da lam de giup do ban lop3 van ngan
 • viet doan van ngan ke ve 1 viec tot
 • van ke chuyen doan ngan ke mot viet tot ma em da lam than bai mo bai ket bai
 • phan ket bai ve viet lam tot cua em
 • ke tom tat van ban thanh giong 5-7
 • ke lai mot viec de bao ve moi truong
 • viet van (7-10)viet thu
 • ke mot so ma em gop phan bao ve moi truong
 • viet doan van ke lai 1 viec tot ma em da lam trong do co su dung tu tuong hinh tuong thanh
 • viet doan van ke ve viec tot
 • viet 1 doan van tu 7 den 10 cau ke vemot nguoi ban cua em
 • ,