Viết một đoạn văn (từ 7 đến 10 câu) kể lại một việc tốt em đã làm để góp phần bảo vệ môi trường

Hôm nay, nhân ngày chủ nhật, khu phố phát động phong trào “làm sạch đường phố”.
Mới sáng sớm nhà nào nhà ấy đã a trước cổng nhà mình để làm vệ sinh. Em và mẹ được ông tổ trưởng tổ dân phố phân công một đoạn đường, em quét rất cẩn thận, moi từng cọng rác ở hai bên đường. Quét đến đâu em thu gom rác lại rồi lấy mo hót rác đổ vào sọt. Chả mấy chốc con đường đã trở nên sạch sẽ. Ông tổ trưởng đi kiểm tra lại một lần. Ông dừng trước cửa nhà em và khen em ngoan, chăm chỉ lao động.
Em rất vui vì đã làm được việc tốt.


Các từ khóa trọng tâm " cần nhớ " của bài viết trên hoặc " cách đặt đề bài " khác của bài viết trên:
 • lam van lop 3 ke vr nguoi lao dong tri oc
 • tap lam van ke ve bao ve moi truong ngan nhat
 • van lop 3 viet 1 doan ke ve em va nguoi than da lam trong dip tet
 • viet bai van ke ve bao ve moi truong
 • viet doan van ta viec em bao ve moi truong
 • doan van kể ve viec em tung lam de bao ve moi truong
 • viet mot doan van ngan ke ve viec em da lam de bao ve moi truong
 • viet mot doan van ngan khuyen ban lam mot viec de bao ve moi truong
 • viet mot doan van tu 7 den 10 cau ve cau ca dao co chi thi nen
 • viet mot doan van tu 7-10 cau ke ve moi truong
 • viet 7den 10 cau ke lai mot viec tot em da lam de gop phan bao ve moi truong
 • viêt đoan van kê vê bảo vê môi trương lơp 3
 • tap lam van ke lai moi viec tot em da lam de gom phan bao ve moi truong tu7den10cau lop3
 • ke ve mot viec tot ma em da lam de gop phan bao ve moi truong
 • doan van ke viec lam tot bao ve moi truong
 • ,