Viết đoạn văn về người lao động trí óc

Trên thế giới có rất nhiều người nổi tiếng trong đó có Ê-đi-xơn. Bằng lao động cần cù và óc sáng tạo kì diệu, ông đã cống hiến cho loài người hơn một ngàn phát minh vĩ đại, góp phần làm cho cuộc sống của con người hiện đại và văn minh hơn. Ông luôn gần gũi và tìm hiểu cuộc sống của người dân. Từ đó ông có những sáng tạo và phát minh kì diệu để đáp ứng nhu cầu của con người. Ví như: Ông đã chế ra đèn điện, mang lại nguồn ánh sáng cho mọi người. Và ông đã chế ra xe điện, giúp con người thuận tiện trong việc đi lại. Ê-đi-xơn đã mất nhưng tên tuổi của ông vẫn còn sống mãi với những phát minh của mình.


Các từ khóa trọng tâm " cần nhớ " của bài viết trên hoặc " cách đặt đề bài " khác của bài viết trên:
 • viet mot doan van ke ve mot nguoi lao dong tri oc
 • ke ve nguoi tri thuc
 • viet doan van ta ve nguoi lao dong tri oc
 • kể về người lao động chí óc
 • viet mot doan van ngan ta ve mot nguoi lao dong
 • viet mot doan van ngan ve nguoi lao dong tri oc ma em biet
 • viet van ta mot nguoi lao dong bang chi oc ma em biet
 • viet doan van ke ve nguoi lao dong chi oc
 • viet doan van ngan noi ve nguoi lao dong tri oc
 • viet mot dan van lop 3 ta ve nguoi lao dong chi oc
 • bai van lop 3ke ve nguoi tri oc
 • viet mot doan van ke ve nguoi lao dong chi oc
 • viet mot doan van ngan ke ve mot nguoi lao dong lop 3
 • viet mot doan van ngan ke ve nguoi lao dong tri oc
 • viet mot doan van ngan ta nguoi lao dong tri oc lop 3
 • ,