Viết đoạn văn về người lao động trí óc

Trên thế giới có rất nhiều người nổi tiếng trong đó có Ê-đi-xơn. Bằng lao động cần cù và óc sáng tạo kì diệu, ông đã cống hiến cho loài người hơn một ngàn phát minh vĩ đại, góp phần làm cho cuộc sống của con người hiện đại và văn minh hơn. Ông luôn gần gũi và tìm hiểu cuộc sống của người dân. Từ đó ông có những sáng tạo và phát minh kì diệu để đáp ứng nhu cầu của con người. Ví như: Ông đã chế ra đèn điện, mang lại nguồn ánh sáng cho mọi người. Và ông đã chế ra xe điện, giúp con người thuận tiện trong việc đi lại. Ê-đi-xơn đã mất nhưng tên tuổi của ông vẫn còn sống mãi với những phát minh của mình.


Các từ khóa trọng tâm " cần nhớ " của bài viết trên hoặc " cách đặt đề bài " khác của bài viết trên:
 • bai van ta ve nguoi lao dong tri thuc
 • viet doan van ve mot nguoi lao dong chi oc ma em biet
 • viet doan van ta ve mot nguoi lao dong tri oc
 • viet doan van ke ve mot nguoi lao dong tri oc
 • nguon lao dong tri oc tap lam van
 • tap lam van lop 3 ke ve nguoi lao dong tri oc
 • nhung doan van noi be nghe bang tri:oc
 • viet doan van ke ve nguoi chi thuc
 • viet doan van ke ve nguoi tro oc
 • hay viet doan van nguoi lao dong chi oc
 • vietmotdoanvankevenguoilaodongtrioc
 • ,