Quy tắc viết nguyên âm i / y

A) Ghi nhớ:

– Nếu đứng một mình thì viết y (y tế, ý nghĩ ).

– Nếu đứng sau âm đệm u thì viết y (suy nghĩ, quy định ).

– Nếu nguyên âm đôi đứng đầu tiếng thì viết y (yên ả, yêu thương).

– Nếu là vị trí đầu tiếng ( không có âm đệm) thì viết i (im lặng, in ấn ).

– Nếu là vị trí cuối tiếng (trừ uy, ay, ây) thì viết i (chui lủi, hoa nhài).

 

B) Bài tập thực hành:

Bài tập 1: Điền y /i : (Bài đã điền sẵn đáp án)

Sách in , in ấn, tàu thuỷ, yên nghỉ, y tế, im lặng, y khoa, yêu quý,…

 

Bài tập 2: Tìm những từ viết sai chính tả rồi sửa lại cho đúng:

– mỹ thuật.

– ý nghĩ.

– suy nghĩ.

– qui định.

– hi sinh.

– kỷ niệm.

*Đáp án:

– Mĩ thuật; kỉ niệm ( hiện nay 2 trường hợp này tồn tại cả 2 cách viết)

– quy định ( trong tiếng quy, âm đệm là u à âm đệm u chỉ đứng trước âm chính là y. U chỉ đứng trước i khi u là âm chính : VD : túi, núi,…)