Luyện tập viết đoạn văn chứng minh

I. HƯỚNG DẪN CHUNG

1. Chuẩn bị ở nhà

Hãy viết một đoạn văn ngắn theo một trong số các đề sau đây:

Đề 1: Tục ngữ có câu: Đi một ngày đàng, học một sàng khôn. Nhưng có bạn nói: Nếu không có ý thức học tập thì chắc gì đã có “sàng khôn” nào! Hãy nêu ý kiến của riêng mình và chứng minh cho ý kiến đó.

Đề 2: Chứng minh rằng văn chương “gây cho ta những tình cảm mà ta không có”.

Đề 3: Chứng minh rằng văn chương “luyện những tình cảm ta sẵn có”.

Đề 4: Chứng minh rằng nói dối có hại cho bản thân.

Đề 5: Chứng minh rằng Bác Hồ luôn thương yêu thiếu nhi.

Đề 6: Chứng minh rằng Bác Hồ là người yêu cây cối.

Đề 7: Chứng minh rằng cần phải chọn sách mà đọc.

Đề 8: Chứng minh rằng bảo vệ môi trường thiên nhiên là bảo vệ cuộc sống của con người.

Lưu ý: Viết đoạn văn phân tích lí lẽ hoặc đoạn văn đưa dẫn chứng.

2. Thực hành trên lớp

– Lần lượt từng người đọc để mọi người trong tổ cùng nghe;

– Thảo luận, trao đổi, chú ý lắng nghe phần viết của người khác, tiếp thu những ý kiến nhận xét của các bạn;

– Ghi chép những nhận xét của thầy, cô giáo về phần viết của mình hoặc của các bạn để tự rút ra được kinh nghiệm cần thiết.

II. RÈN LUYỆN KĨ NĂNG

1. Em lựa chọn đề văn nào để viết đoạn?

2. Chỉ viết một đoạn văn ngắn thì em có phải tiến hành làm các bước như là khi lập một dàn ý không? Vì sao?

3. Trong đoạn văn của mình em có sử dụng kiểu câu bị động không? Nếu có thì chỉ ra tác dụng của nó.

Gợi ý: Lựa chọn đề văn nào là tuỳ ý nhưng phải chú ý:

– Tiến hành các bước như là khi lập một dàn ý cho bài văn lập luận chứng minh: Tìm hiểu đề (theo các bước), tìm ý; Lập dàn ý cho bài văn;

– Lựa chọn một luận điểm nhỏ nào đó (trong luận điểm chính) để chứng minh hoặc một luận cứ nào đó để viết thành đoạn.


Các từ khóa trọng tâm " cần nhớ " của bài viết trên hoặc " cách đặt đề bài " khác của bài viết trên:
 • luyện tập viết đoạn văn chứng minh
 • chứng minh rằng Bác Hồ là người rất yêu cây cối
 • viết một đoạn văn chứng minh từ ngữ việt nam rất phong phú và đa dạng
 • luyen tap viet doan van chung minh
 • viết đoạn văn chứng minh bác hồ luôn thương yêu thiếu nhi
 • Viết một đoạn văn ngắn chứng minh rằng văn chương luyện những tình cảm ta sẵn có gây cho ta những tình cảm ta không có
 • viết đoạn văn chứng minh bác hồ rất yêu thiếu nhi
 • viết đoạn văn chứng minh rằng văn chương gây cho ta những tình cảm ta không có
 • viết một đoạn văn chứng một nói dối có hại cho bản thân
 • viết một đoạn văn chứng minh tycj ngữ có câu đi một ngày đàng học một sàng khôn nhưng có bạn nói nếu không có ý thức học tập thì chắc gì đã có sàng khôn nào hãy nêu ý kiến riêng của em và chứng minh
 • viết đoạn văn chứng minh rằng: Bảo vệ môi trường thiên nhiên là bảo vệ cuộc sống của con người
 • viết một đoạn văn chứng minh rằng bác hồ là người rất yêu cây cối
 • viet mot doan van chung minh rang Bac ho luon thuong yeu thieu nhi
 • cm: văn chương gây những tình cảm không có
 • dàn ý cho các đề bài luyện tập viết đoạn văn lớp 7
 • ,