Viết bài tập làm văn số 3 lớp 8

VIẾT BÀI TẬP LÀM VĂN SỐ 3

VĂN THUYẾT MINH (làm tại lớp)

 

1. Tham khảo các đề bài:

Đề 1: Thuyết minh về kính đeo mắt.

Đề 2: Thuyết minh về cây bút máy hoặc bút bi.

Đề 3: Giới thiệu đôi dép lốp trong kháng chiến.

Đề 4: Giới thiệu về chiếc áo dài Việt Nam.

2. Hướng dẫn chuẩn bị:

– Quan sát, tìm hiểu trước các đối tượng thuyết minh;

– Tìm đọc tài liệu, thu thập kiến thức về các đối tượng sẽ thuyết minh;

– Lập dàn ý theo bố cục ba phần;

– Lựa chọn phương pháp thuyết minh phù hợp với từng nội dung.


Các từ khóa trọng tâm " cần nhớ " của bài viết trên hoặc " cách đặt đề bài " khác của bài viết trên:
 • viet bai tap lam van so 3 lop 8
 • tlv thuyet minh ve kinh deo mat
 • bai viet so 3 lop 8 :thuyet minh ve ao dai viet nam
 • viet bai tap lam van so 3lop 8 de2
 • viết bài tập làm văn số 3lớp 8
 • viết bài tập làm văn số 3 de 2 lớp 8
 • van ban viet bai tap lam van so 3 van thuyet minh lop8
 • van 8 bai tap lam van so 3 de 4 ao dai viet nam
 • tlv so 3 lop8
 • viet bai vam so 3 lop8
 • van8 tlv so3
 • tap lam van so 3 lop 8
 • làm văn số 3 lớp8
 • huong dan viet bai tap lam van so 3 lop 8 de ô
 • viet bai tap lam van so3 de4 lop8
 • ,