Viết bài tập làm văn số 3 lớp 8

VIẾT BÀI TẬP LÀM VĂN SỐ 3

VĂN THUYẾT MINH (làm tại lớp)

 

1. Tham khảo các đề bài:

Đề 1: Thuyết minh về kính đeo mắt.

Đề 2: Thuyết minh về cây bút máy hoặc bút bi.

Đề 3: Giới thiệu đôi dép lốp trong kháng chiến.

Đề 4: Giới thiệu về chiếc áo dài Việt Nam.

2. Hướng dẫn chuẩn bị:

– Quan sát, tìm hiểu trước các đối tượng thuyết minh;

– Tìm đọc tài liệu, thu thập kiến thức về các đối tượng sẽ thuyết minh;

– Lập dàn ý theo bố cục ba phần;

– Lựa chọn phương pháp thuyết minh phù hợp với từng nội dung.


Các từ khóa trọng tâm " cần nhớ " của bài viết trên hoặc " cách đặt đề bài " khác của bài viết trên:
 • tập làm văn lớp 8
 • Bai Van Mau Lop 8
 • bai lam van lop 3
 • viet bai tap lam van so 2 lop 8 de 3
 • tập lam văn số 2 đề 3 lớp 8
 • lop 8 viet btlv so 3 van thuyet minh
 • bài viết số 2 đề 3 lớp 8 văn
 • bài tập làm văn số 3 lớp 8-thuyết minh về kinh đeo mắt
 • bai tap lam van so 3 lop 8 tap 1
 • viet tap lam van mau so 2 ngu van 8
 • ,