Viết bài tập làm văn số 3 lớp 8

VIẾT BÀI TẬP LÀM VĂN SỐ 3

VĂN THUYẾT MINH (làm tại lớp)

 

1. Tham khảo các đề bài:

Đề 1: Thuyết minh về kính đeo mắt.

Đề 2: Thuyết minh về cây bút máy hoặc bút bi.

Đề 3: Giới thiệu đôi dép lốp trong kháng chiến.

Đề 4: Giới thiệu về chiếc áo dài Việt Nam.

2. Hướng dẫn chuẩn bị:

– Quan sát, tìm hiểu trước các đối tượng thuyết minh;

– Tìm đọc tài liệu, thu thập kiến thức về các đối tượng sẽ thuyết minh;

– Lập dàn ý theo bố cục ba phần;

– Lựa chọn phương pháp thuyết minh phù hợp với từng nội dung.


Các từ khóa trọng tâm " cần nhớ " của bài viết trên hoặc " cách đặt đề bài " khác của bài viết trên:
 • viet bai tap lam van so 3 lop 8
 • bai van so 3 lop 8
 • bai tap lam van so 3 lop 9 van mau
 • viet bai van so 3 lop 8
 • Tap Lam Van Lop 3
 • Bai tap lam van so 3 lop 8
 • văn thuyết minh 8 bài viết số 4
 • viet bai tap lam van so 3 lop 8 van thuyet minh lam tai lop
 • viet bai tap lam van so3lop8
 • viết bài tập làm văn thuyết minh về kính đeo mắt
 • ,