Nghị luận về một tác phẩm, một đoạn trích văn xuôi


Các từ khóa trọng tâm " cần nhớ " của bài viết trên hoặc " cách đặt đề bài " khác của bài viết trên:
  • viet mot bai van nghi luan ve mot tac pham chuyen (doan trich ) hoac mot bai tho (doan tho)
  • ,