Soạn bài Rừng xà nu

Rừng xà nu là một truyện ngắn của Nguyễn Trung Thành (bút danh của nhà văn Nguyên Ngọc). Được viết năm 1965. Trong tác phẩm, với hình tượng cây xà nu và những anh hùng dân tộc ở làng Xô Man trong cuộc kháng chiến chống Mĩ, Nguyễn Trung Thành đã làm nổi rõ khuynh hướng sử thi và cảm hứng lãng mạn, đặc điểm cơ bản của văn học Việt Nam giai đoạn 1945-1975.


Các từ khóa trọng tâm " cần nhớ " của bài viết trên hoặc " cách đặt đề bài " khác của bài viết trên:
  • Soan bai rung xa nu
  • ,