Ý nghĩa đôi bàn tay Tnú khi bị thằng Dục tẩm nhựa xà nu đốt

-Tố cáo tội ác man rợ kẻ thù, hun đúc lòng căm thù của dân làng

-Ca ngợi tinh thần kiên trung của người thanh niên Cách mạng.

-Là động lực thúc đẩy dân làng Xô man theo cụ Mết vào rừng tìm vũ khí, đốt đuốc xà nu đồng khời.

-Làm sáng tỏ chân lí cụ Mết đã nói: “Chúng nó đã cầm súng mình phải cầm giáo”

-Đó là bàn tay của tình cảm con người, là bàn tay báo thù khi chỉ với hai đốt tay mỗi ngón Tnú đã bóp chết kẻ thù..