Ý nghĩa đôi bàn tay Tnú khi bị thằng Dục tẩm nhựa xà nu đốt

-Tố cáo tội ác man rợ kẻ thù, hun đúc lòng căm thù của dân làng

-Ca ngợi tinh thần kiên trung của người thanh niên Cách mạng.

-Là động lực thúc đẩy dân làng Xô man theo cụ Mết vào rừng tìm vũ khí, đốt đuốc xà nu đồng khời.

-Làm sáng tỏ chân lí cụ Mết đã nói: “Chúng nó đã cầm súng mình phải cầm giáo”

-Đó là bàn tay của tình cảm con người, là bàn tay báo thù khi chỉ với hai đốt tay mỗi ngón Tnú đã bóp chết kẻ thù..


Các từ khóa trọng tâm " cần nhớ " của bài viết trên hoặc " cách đặt đề bài " khác của bài viết trên:
  • ý nghĩa đôi bàn tay của Tnú
  • ,