Đoạn văn ngắn về tác hại của thuốc lá

Đề: Đoạn văn ngắn về tác hại của thuốc lá có sử dụng … ( dấu ngoặc kép, ngoặc đơn, câu ghép )

Thuốc lá gây ra những tác hại vô cùng lớn đối với đời sống và nó huỷ hoại sức khoẻ của những người trực tiếp hút thuốc cũng như những người xung quanh.

1. Sử dụng dấu ngoặc đơn:

Thuốc lá gây ra những tác hại rất lớn đối với đời sống của con người. Trước tiên, nó huỷ hoại sức khoẻ của những người trực tiếp hút thuốc. Trong thuốc lá có chứa rất nhiều chất độc, đặc biệt là chất ni-cô-tin ( nicotine ). Chất ni-cô-tin có thể gây nghiên và cùng với những chất độc khác thấm sâu vào cơ thể con người gây bênh viêm phế quản, ho lao, ung thư phổi … Điều này lí giải tại sao đa số những người hút thuốc nhiều đều mắc ít nhất một bệnh liên quan đến hô hấp. Hơn thế nữa, thuốc lá còn gây ảnh hưởng xấu đến môi trường xung quanh. Khói thuốc lá, đầu thuốc lá, tàn thuốc lá cũng là những nhân tố gây ra thảm hoạ ô nhiễm môi trường. Nguy hiểm hơn, khói thuốc lá còn gây bệnh cho những người xung quanh dù họ không hút thuốc. Những người vô tình hít phải khói thuốc còn phải chịu nhiễm độc gấp 4 lần người trực tiếp hút thuốc, việc hút thuốc lá thụ động này cũng khiến những người này mắc phải những bệnh nghiêm trọng về tim phổi. Vì thế, hãy dừng ngay việc hút thuốc nếu có thể, vì bản thân và vì cả cộng đồng !

2. Sử dụng dấu ngoặc kép:

Thuốc lá gây ra những tác hại rất lớn đối với đời sống của con người. Trước tiên, nó huỷ hoại sức khoẻ của những người trực tiếp hút thuốc. Trong thuốc lá có chứa rất nhiều chất độc, đặc biệt là chất ni-cô-tin. Chất ni-cô-tin có thể gây nghiên và cùng với những chất độc khác thấm sâu vào cơ thể con người gây bênh viêm phế quản, ho lao, ung thư phổi … Điều này lí giải tại sao đa số những người hút thuốc nhiều đều mắc ít nhất một bệnh liên quan đến hô hấp. Hơn thế nữa, thuốc lá còn gây ảnh hưởng xấu đến môi trường xung quanh. Khói thuốc lá, đầu thuốc lá, tàn thuốc lá cũng là những nhân tố gây ra thảm hoạ ô nhiễm môi trường. Nguy hiểm hơn, khói thuốc lá còn gây bệnh cho những người xung quanh dù họ không hút thuốc. Những người vô tình hít phải khói thuốc còn phải chịu nhiễm độc gấp 4 lần người trực tiếp hút thuốc, việc hút thuốc lá thụ động này cũng khiến những người này mắc phải những bệnh nghiêm trọng về tim phổi. Vì thế, hãy dừng ngay việc hút thuốc nếu có thể. “Vì bản thân! vì cả cộng đồng!” 

3. Sử dụng câu ghép:

Thuốc lá gây ra những tác hại rất lớn đối với đời sống của con người. Trước tiên, nó huỷ hoại sức khoẻ của những người trực tiếp hút thuốc. Trong thuốc lá có chứa rất nhiều chất độc, đặc biệt là chất ni-cô-tin. Chất ni-cô-tin có thể gây nghiên và cùng với những chất độc khác thấm sâu vào cơ thể con người gây bênh viêm phế quản, ho lao, ung thư phổi … Điều này lí giải tại sao đa số những người hút thuốc nhiều đều mắc ít nhất một bệnh liên quan đến hô hấp. Hơn thế nữa, thuốc lá còn gây ảnh hưởng xấu đến môi trường xung quanh. Khói thuốc lá, đầu thuốc lá, tàn thuốc lá cũng là những nhân tố gây ra thảm hoạ ô nhiễm môi trường. Nguy hiểm hơn, khói thuốc lá còn gây bệnh cho những người xung quanh dù họ không hút thuốc. Những người vô tình hít phải khói thuốc còn phải chịu nhiễm độc gấp 4 lần người trực tiếp hút thuốc, việc hút thuốc lá thụ động cũng khiến những người này mắc phải những bệnh nghiêm trọng về tim, phổi. Vì thế, hãy dừng ngay việc hút thuốc nếu có thể.


Các từ khóa trọng tâm " cần nhớ " của bài viết trên hoặc " cách đặt đề bài " khác của bài viết trên:
 • doan van ngan mau ve thuoc la
 • Viết một đoạn văn thuyết minh ngắn về Tác hại của thuốc lá có sử dụng dấu ngoặc đơn dấu hai chấm dấu ngoặc kép
 • viết đoạn văn về tác hại của thuốc lá
 • viết đoạn văn trình bày suy nghĩ về tác hại của việc hút thuốc
 • viết đoạn văn nêu tác hại của thuốc lá
 • viết một đoạn văn nói về tác hại của việc hút thuốc lá
 • tập làm văn viết bài văn nói về tác hại của thuốc lá
 • những đoạn văn nói về tác hại của việc hút thuốc lá
 • đoạn văn viết về tác hại của việc hút thuốc lá
 • viết một đoạn văn ngắn nói về tác hại của thuốc lá
 • viet doan van trinh bay tac hai cua thuoc la voi con nguoi
 • viet 1 doan van tac hai thuoc la trong do su dung 1 than tu
 • đoạn văn tác hại của thuốc lá
 • ,