Văn nghị luận Archive

Bài viết số 2 lớp 10 đề 2: Hãy tưởng tượng một kết thúc khác cho truyện Mị Châu – Ttrọng Thủy.

Bài viết số 2 lớp 10 đề 1: Em hãy kể lại 1 kỷ niệm sâu sắc nhất về gia đình, bạn bè, người thân, thầy cô.

Bài viết số 1 lớp 10 đề 1: Cảm nghĩ của em ngày đầu tiên bước chân vào trường PTTH.

Một triết học nói: “Mỗi con vật khi sinh ra đều là tất cả những gì nó có. Chỉ có con người là ngay từ thuở lọt lònng thì chẳng là gì cả. Nó làm thế nào thì nó sẽ trở thành như thế ấy, và nó phải làm bằng tự do của chính nó.Tôi chỉ có thể trở thành kẻ do chính tôi làm ra”

Nghị luận Trang phục và văn hóa.

NLVH: Không thầy đố mày làm nên” nhưng cũng có câu “Học thầy không tày học bạn

Phân tích giá trị nhân đạo trong tác phẩm Chuyện người con gái Nam xương của Nguyễn Dữ.

Nghị luận xã hội về tác hại của rượu.

Nghị luận xã hội vể tình yêu quê hương.

Phân tích hai khổ thơ đầu bài thơ Viếng lăng Bác của Viễn Phương.

Phân tích tác phẩm Chuyện chức phán sự đền Tản Viên của Nguyễn Dữ.

Nghị luận xã hội về câu nói “Hiền tài là nguyên khí quốc gia”

Nghị luận xã hội về biến đổi khí hậu.

NLXH: Sự chuẩn bị bản thân con người là quan trọng nhất.

Cảm nhận về hình ảnh quê hương trong thơ Tế Hanh.

Cảm Nhận Về Đoạn Trích “Chị Em Thúy Kiều” của Nguyễn Du.

Dựa vào bài “Đi bộ ngao du” của nhà văn Ru-xô, em hãy trình bày hiểu biết về lợi ích của việc đi bộ.

Phân tích hình tượng nhân vật Khách trong “Phú sông Bạch Đằng” (Trương Hán Siêu).

NLVH: “Sự sống nảy sinh từ trong cái chết, hạnh phúc hiện hình từ trong những hy sinh, gian khổ, ở đời này không có con đường cùng, chỉ có những ranh giới, điều cốt yếu là phải có sức mạnh để bước qua những ranh giới ấy…” (Mùa lạc – Nguyễn Khải)

NLXH: Nói không với những tiêu cực trong thi cử và bệnh thành tích trong giáo dục.

NLXH: Trách nhiệm của con cái đối với cha mẹ.

Dàn ý: So sánh bài thơ Mộ (Chiều tối) với khổ cuối Tràng giang.

Phân tích nghệ thuật miêu tả tâm lý nhân vật tài tình trong Truyện Kiều của Nguyễn Du.

Cảm nhận của em về hình tượng người anh hùng áo vải Nguyễn Huệ qua Hồi thứ 14 “Hoàng Lê nhất thống chí”.

Phân tích đoạn trích Mã Giám Sinh mua Kiều.