Văn nghị luận Archive

Phân tích bài thơ Sóng – Xuân Quỳnh

Phân tích hình tượng sóng trong bài thơ cùng tên của Xuân Quỳnh. Anh ( chị) cảm nhận được gì về tâm hồn người phụ nữ trong tình yêu qua bài thơ này?

Phân tích hình tượng sóng trong bài thơ Sóng của Xuân Quỳnh

Phân tích bài thơ Đàn ghita của Lorca – Thanh Thảo

Phân tích bài Đàn ghita của Lorca – Thanh Thảo

Phân tích bài thơ Tiếng hát con tàu – Chế Lan Viên

Hình tượng Người lái đò sông Đà

Phân tích hình tượng người lái đò sông Đà

Phân tích hình tượng người lái đò trên sông Đà

Phân tích hình ảnh con sông Đà trong tùy bút “Người lái đò sông Đà” (Nguyễn Tuân)

Giá trị nhân đạo của tác phẩm Vợ chồng A Phủ

Phân tích diễn biến tâm trạng Mị trong đêm cởi trói cho A Phủ

Sức sống tiềm tàng trong nhân vật Mị

Tâm trạng và hành động của Mị trong đêm cứu A Phủ

Giá trị nhân đạo và giá trị hiện thực của “Vợ chồng A Phủ” và “Vợ nhặt”

Phân tích nhân vật Mị trong tác phẩm “Vợ chồng A Phủ” của Tô Hoài

Phân tích giá trị nhân đạo sâu sắc trong “Vợ nhặt” của Kim Lân

Phân tích tình huống truyện độc đáo trong Vợ Nhặt

Phân tích nhân vật Tràng trong Vợ Nhặt của Kim Lân

Phân tích tâm trạng bà cụ Tứ trong truyện “Vợ nhặt”

Phân tích giá trị hiện thực và nhân đạo của truyện ngắn Vợ nhặt

Phân tích giá trị độc đáo của tình huống truyện Vợ Nhặt trong tác phẩm cùng tên của nhà văn Kim Lân

Phân tích truyện “Chiếc thuyền ngoài xa” của Nguyễn Minh Châu

Phân tích tâm lí nhân vật bà cụ Tứ trong Vợ nhặt của Kim Lân

Chứng minh Rừng xà nu là bản anh hùng ca của người Tây Nguyên