Văn nghị luận Archive

Phân tích hình tượng cây Xà nu trong Rừng Xà Nu

Phân tích hình tượng nhân vật Tnú

Phân tích tính sử thi trong truyện “Rừng xà nu”

Phân tích tác phẩm Rừng xà nu

Đậm đà chất sử thi trong Rừng Xà nu

Phân tích nhân vật Tnú trong tác phẩm Rừng xà nu của Nguyễn Trung Thành

Chủ nghĩa anh hùng qua Rừng xà nu và Những đứa con trong gia đình

Triết lý sống trong Hồn Trương Ba, da hàng thịt

Phân tích truyện Những đứa con trong gia đình

Phân tích giá trị hiện thực của Những đứa con trong gia đình

Phân tích nhân vật Việt và Chiến trong “Những đứa con trong gia đình”

Phân tích vẻ đẹp của người Hà Nội qua nhân vật bà Hiền trong tác phẩm “Một người Hà Nội” (Nguyễn Khải)

Phân tích tác phẩm Một người Hà Nội của Nguyễn Khải

Phân tích nhân vật Phùng trong Chiếc thuyền ngoài xa

Phân tích Nghịch lý trong Chiếc thuyền ngoài xa

Hình tượng tác giả trong “Chiếc thuyền ngoài xa”

Ý nghĩa nhan đề Chiếc thuyền ngoài xa

Phân tích Những nét độc đáo trong “Thuốc” của Lỗ Tấn

Phân tích Thuốc của Lỗ Tấn

Nhân vật Xôcôlốp trong Số phận con người

Phân tích Ông già và biển cả của Hemingway

Phân tích cảnh cho chữ trong Chữ người tử tù

Vẻ đẹp nhân vật Huấn Cao trong Chữ người tử tù

Phân tích nhân vật Thị Nở trong Chí Phèo của Nam Cao

Phân tích tác phẩm Chí Phèo của Nam Cao