Văn nghị luận Archive

Phân tích đề tài người nông dân và Chí Phèo

Giá trị hiện thực và nhân đạo của tác phẩm Chí Phèo

Vì sao truyện ngắn Chí Phèo của Nam Cao lại được coi là kiệt tác?

Phân tích bài thơ Vội Vàng của Xuân Diệu

Phân tích 13 câu đầu bài Vội vàng của Xuân Diệu

Phân tích Vội vàng để thấy quan niệm sống của Xuân Diệu

Phân tích đoạn trích Nỗi thương mình – Truyện Kiều

Vẻ đẹp ngôn từ trong truyện Kiều

Cảm hứng nhân đạo trong truyện Kiều của Nguyễn Du

Giá trị văn chương của Bình Ngô đại cáo

Tư tưởng nhân nghĩa trong Bình Ngô đại cáo

Phân tích tác phẩm Bình ngô đại cáo

Tư tưởng nhân đạo của Nam Cao qua Chí Phèo

Phân tích đoạn 1, 2 Bình Ngô Đại Cáo

Cổ điển và hiện đại trong Chiều Tối

Phân tích tấn bi kịch Vũ Như Tô trong Vĩnh Biệt Cửu Trùng Đài (Trích hồi V vở kịch lịch sử Vũ NHư Tô – Nguyễn Huy Tưởng)

Phân tích hình ảnh người lái đò sông Đà

Phân tích bài thơ Sóng của nữ sĩ Xuân Quỳnh

So sánh hình tượng người lái đò và nhân vật Huấn Cao

Phân tích tác phẩm Chiếc thuyền ngoài xa

Phân tích đoạn 3 bài Tây Tiến

Phân tích đoạn cuối bài thơ Tây Tiến

So sánh Đồng Chí và Tây Tiến

Bức tranh tứ bình trong bài Việt Bắc của Tố Hữu

Tính dân tộc qua bài thơ Việt Bắc của Tố Hữu