Văn nghị luận Archive

Nghị luận xã hội về nghiện Facebook.

Nghị luận “chuẩn bị hành trang bước vào thế kỉ mới” của Cựu phó thủ Tướng Vũ Khoan.

Phân tích tư tưởng nhân nghĩa trong Bình Ngô đại cáo của Nguyễn Trãi.

Nghị luận: BẠO LỰC HỌC ĐƯỜNG.

Nghị luận xã hội về vấn đề vứt rác bừa bãi của con người .

Nghị luận “Bản chất của thành công”.

“Nước Việt Nam là một, dân tộc Việt Nam là một. Sông có thể cạn núi có thể mòn, song chân lý ấy không bao giờ thay đổi” (Chủ tịch Hồ Chí Minh). Viết bài văn trình bày suy nghĩ của Anh/Chị.

Chứng minh rằng: “Cảnh vượt thác trong “Người lái đò Sông Đà” và cảnh cho chữ trong “Chữ người tử tù” của Nguyễn Tuân đều là những “Cảnh tượng xưa nay chưa từng có

Phân tích tâm trạng Thúy Kiều trong đoạn Trao duyên – từ “Cậy em em có chịu lời.,.” đến “Thôi thôi thiếp đã phụ chàng từ đây”

Phân tích đoạn trích Nỗi thương mình trong Truyện Kiều của Nguyễn Du.

Nghị luận xã hội về sống có trách nhiệm.

Chứng minh rằng văn học của dân tộc luôn ca ngợi những ai biết thương người như thể thương thân và nghiêm khắc phê phán nhũng kẻ thờ ơ, dửng dưng trước người gặp hoạn nạn.

Phân tích hình tượng nhân vật Huấn Cao trong tác phẩm “Chữ người tử tù” – Nguyễn Tuân.

Phân tích sức sống tiềm tàng của nhân vật Mị, thể hiện trong cảnh ngộ từ khi cô bị bắt về nhà thống lý Pá Tra cho đến đêm cởi trói cho A Phủ

Phân tích hình ảnh Nồi cháo cám trong truyện ngắn Vợ nhặt của Kim Lân.

Nghị Luận về trang phục và văn hóa của giới trẻ hiện nay.

Em suy nghĩ như thế nào về học sinh hư hiện nay đối với giáo viên.

Bài viết số 6 lớp 8 đề 3: Từ bài “Bàn luận về phép học” của La Sơn Phu Tử Nguyễn Thiếp, hãy nêu suy nghĩ về mối quan hệ của “học” và “hành”.

Bài viết số 6 lớp 8 đề 2: Câu nói của M. Go-rơ-ki ” Hãy yêu sách, nó là nguồn kiến thức, chỉ có kiến thức mới là con đường sống” . gợi cho em suy nghĩ gì ?

Bài viết số 6 lớp 8 đề 1: Dựa vào văn bản “Chiếu dời đô” và “Hịch tướng sĩ” hãy nêu suy nghĩ của em về vai trò của những người lãnh đạo anh minh như Lý Công Uẩn và Trần Quốc Tuấn với vận mệnh của đất nước.

Nghị luận xã hội về văn hóa cảm ơn.

Nghị luận xã hội về sự thành công.

Nghị luận về ý chí và nghị lực.

Nghị luận xã hội về học vẹt và học tủ của học sinh hiện nay.

Từ phút giật mình đầy nhân bản trong bài thơ Ánh Trăng của Nguyễn Duy suy nghĩ về đạo lý uống nước nhớ nguồn hiện nay.