Văn nghị luận Archive

Phân tích đoạn trích vở kịch “Hồn Trương Ba, da hàng thịt”

Phân tích bức chân dung tự họa con người Chủ tịch Hồ Chí Minh

Giá trị tư tưởng và nghệ thuật của đoạn văn tả cảnh Huấn Cao “cho chữ”

Suy nghĩ của anh chị về ý chí và nghị lực

Phân tích giá trị nhân đạo của tác phẩm “Chiếc thuyền ngoài xa”

Phong trào thơ mới ở Việt Nam

Những giá trị tư tưởng và nghệ thuật của thơ lãng mạn qua một số tác phẩm thời kì 1930-1945

So sánh chủ nghĩa anh hùng cách mạng trong hai tác phẩm Rừng xà nu của Nguyễn Trung Thành và Những đứa con trong gia đình của Nguyễn Thi

Tác giả Vũ Trọng Phụng

Nghệ thuật đặc sắc của “Vợ Nhặt”

Cảm nhận đoạn thơ trong bài Đàn ghi ta của Lor-ca của Thanh Thảo

Trình bày suy nghĩ của em về tình phụ tử

Phân tích diễn biến tâm trạng nhân vật Chí phèo trong truyện ngắn cùng tên của Nam Cao (đoạn từ khi gặp thị Nở đến khi kết thúc cuộc đời)

So sánh cách nhìn nghệ thuật của hai nhân vật: Phùng trong Chiếc thuyền ngoài xa và Vũ Như Tô trong Vĩnh biệt Cửu Trùng Đài

Phong cách nghệ thuật thơ Tố Hữu

Ý nghĩa tiếng chửi của Chí Phèo

Cách khám phá đời sống mới mẻ của Nguyễn Minh Châu qua truyện ngắn “Chiếc thuyền ngoài xa”

Vẻ đẹp trữ tình của hình tượng dòng sông qua tác phẩm “Người lái đò sông đà”- Nguyễn Tuân và “Ai đã đặt tên cho dòng sông” – Hoàng Phủ Ngọc Tường

Phân tích nghệ thuật trào phúng trong đoạn trích “Hạnh phúc của một tang gia”

Ý nghĩa của câu nói “Chúng nó đã cầm súng thì mình phải cầm giáo”

Phân tích Giá trị hiện thực truyện ngắn Vợ chồng A Phủ

Tác phẩm Chí Phèo từng có những nhan đề nào? Ý nghĩa nhan đề “Chí Phèo”?

Vẻ đẹp chủ nghĩa anh hùng cách mạng qua nhân vật Tnú và nhân vật Việt

Tác giả Xuân Diệu

Nội dung và nghệ thuật bài thơ Đàn ghi ta của Lorca