Văn nghị luận Archive

Phân tích tính nghệ thuật trong “Hai đứa Trẻ” – Thạch Lam

Tác giả Huy Cận

Tìm hiểu bài thơ “Đàn ghita của Lorca” (Thanh Thảo)

Phân tích nhân vật Hộ để làm rõ tính bi kịch tinh thần của trí thức trước Cách Mạng Tháng Tám

Viết thư cho cô giáo cũ đã dạy em

Đọc hiểu bài “Chiều tối” của Hồ Chí Minh

Đọc hiểu bài “Đây thôn Vĩ Dạ” của Hàn Mạc Tử

Đọc hiểu bài thơ “Tràng giang” của Huy Cận

Đọc hiểu bài thơ “Vội vàng”

Đặc điểm phong cách nghệ thuật thơ Xuân Diệu

Đọc hiểu bài thơ “Hầu trời” của Tản Đà

Tìm hiểu bài thơ “Xuất dương lưu biệt”

Phân tích bài thơ Tây Tiến

Phân tích bài thơ “Xuất dương lưu biệt” của Phan Bội Châu

Tìm hiểu đoạn trích “Hạnh phúc của một tang gia”

Tục ngữ là gì?

Phân tích bài thơ Tiến sĩ giấy của Nguyễn Khuyến

Đọc hiểu văn bản “Chiếu cầu hiền” của Ngô Thì Nhậm

Cảm nhận sâu sắc của em về Nguyễn Đình Chiểu

Tìm hiểu bài Đàn Ghita của Lorca – Thanh Thảo

Soạn văn lớp 7 Học kỳ 2

Tìm hiểu đoạn trích Lẽ ghét thương

Tìm hiểu tác phẩm “Sa hành đoản ca” của Cao Bá Quát

Tác giả Nguyễn Công Trứ

Anh chị hãy phân tích bài “Ai đã đặt tên cho dòng sông?” của Hoàng Phủ Ngọc Tường