Văn nghị luận Archive

Tìm hiểu bài thơ “Xuất dương lưu biệt”

Phân tích bài thơ Tây Tiến

Phân tích bài thơ “Xuất dương lưu biệt” của Phan Bội Châu

Tìm hiểu đoạn trích “Hạnh phúc của một tang gia”

Tục ngữ là gì?

Phân tích bài thơ Tiến sĩ giấy của Nguyễn Khuyến

Đọc hiểu văn bản “Chiếu cầu hiền” của Ngô Thì Nhậm

Cảm nhận sâu sắc của em về Nguyễn Đình Chiểu

Tìm hiểu bài Đàn Ghita của Lorca – Thanh Thảo

Soạn văn lớp 7 Học kỳ 2

Tìm hiểu đoạn trích Lẽ ghét thương

Tìm hiểu tác phẩm “Sa hành đoản ca” của Cao Bá Quát

Tác giả Nguyễn Công Trứ

Anh chị hãy phân tích bài “Ai đã đặt tên cho dòng sông?” của Hoàng Phủ Ngọc Tường

Tìm hiểu đoạn trích Đất nước – Nguyễn Khoa Điềm

Nghị luận xã hội về Người phu quét đường vĩ đại

Truyện cười là gì?

Đáng tự hào cho những tấm lòng nhân đạo bao la giữa người với người

Phân tích đoạn trích Lẽ Ghét Thương của Nguyễn Đình Chiểu

Phân tích hình ảnh thiên nhiên trong truyện Kiều

Tóm tắt tình huống truyện tác phẩm “Chữ người tử tù”?

Trình bày những xung đột trong đoạn trích “Vĩnh biệt Cửu Trùng Đài”?

Tại sao nói cảnh cho chữ trong tác phẩm “Chữ người tử tù” là một cảnh tượng xưa nay chưa từng có

Phân tích tấn bi kịch của người trí thức nghèo trong xã hội cũ qua nhân vật Hộ

Phân tích tâm trạng chị em Liên đêm cố thức để được nhìn chuyến tàu đi qua phố huyện