Văn nghị luận Archive

Tóm tắt truyện ngắn Thuốc của Lỗ Tấn

Bàn về lòng dũng cảm

Tóm tắt phần trích giảng truyện ngắn Số phận con người

Tóm tắt Hồn Trương Ba da hàng thịt

Phân tích “Đất Nước” của Nguyễn Đình Thi để thấy rõ những cảm hứng về đất nước của nhà thơ

Không thể bên trong một đằng, bên ngoài một nẻo được. Tôi muốn là tôi toàn vẹn

Trình bày sự nghiệp sáng tác của Hồ Chí Minh

Phân tích truyện ngắn Rừng xà nu

Tóm tắt Chiếc thuyền ngoài xa – Nguyễn Minh Châu

Tìm hiểu bài: Nguyễn Đình Chiểu, ngôi sao sáng trong văn nghệ của dân tộc

Tóm tắt Vợ nhặt – Kim Lân

Tóm tắt Những đứa con trong gia đình – Nguyễn Thi

Trình bày Tuyên ngôn nghệ thuật của Nam Cao

Phân tích làm nổi bật phong cách nghệ thuật của Hoàng Phủ Ngọc Tường

Trình bày sự ảnh hưởng của gia đình đối với mỗi cá nhân

Hướng dẫn ôn tập tác phẩm “Ai đã đặt tên cho dòng sông” – Hoàng Phủ Ngọc Tường

Tóm tắt truyện Ông già và biển cả

Suy nghĩ của em về hiện tượng học sinh nói tục chửi thề ngày nay

Tác giả Nguyễn Thi

Tóm tắt truyện Vợ chồng A Phủ – Tô Hoài

Tóm tắt Rừng xà nu – Nguyễn Trung Thành

Phân tích bài thơ ‘Bếp Lửa’ của Bằng Việt (Bài hay)

Ý nghĩa 3 lần Chí Phèo đến nhà Bá Kiến

Giải thích câu tục ngữ Thất bại là mẹ thành công

Đời phải trải qua giông tố nhưng không được cúi đầu trước giông tố