Văn nghị luận Archive

Phân tích đoạn thơ trích “Mã Giám Sinh mua Kiều”

Bố cục phân tích bài thơ Việt Bắc của Tố Hữu

Phân tích bài thơ Thuật Hoài – Phạm Ngũ Lão

Viết một bức thư ngắn cho người thân

Viết một bức thư gửi bạn khi nghe tin quê bạn bị bão lớn

Chứng minh câu tục ngữ thời gian là vàng bạc

Đọc hiểu bài thơ “Từ ấy”

Vẻ đẹp của viên quản ngục trong bài văn chữ người tử tù

Phân tích bức tranh phố huyện nghèo trong truyện ngắn Hai đứa trẻ – Thạch Lam

Phân tích tính nghệ thuật trong “Hai đứa Trẻ” – Thạch Lam

Tác giả Huy Cận

Tìm hiểu bài thơ “Đàn ghita của Lorca” (Thanh Thảo)

Phân tích nhân vật Hộ để làm rõ tính bi kịch tinh thần của trí thức trước Cách Mạng Tháng Tám

Viết thư cho cô giáo cũ đã dạy em

Đọc hiểu bài “Chiều tối” của Hồ Chí Minh

Đọc hiểu bài “Đây thôn Vĩ Dạ” của Hàn Mạc Tử

Đọc hiểu bài thơ “Tràng giang” của Huy Cận

Đọc hiểu bài thơ “Vội vàng”

Đặc điểm phong cách nghệ thuật thơ Xuân Diệu

Đọc hiểu bài thơ “Hầu trời” của Tản Đà

Tìm hiểu bài thơ “Xuất dương lưu biệt”

Phân tích bài thơ Tây Tiến

Phân tích bài thơ “Xuất dương lưu biệt” của Phan Bội Châu

Tìm hiểu đoạn trích “Hạnh phúc của một tang gia”

Tục ngữ là gì?