Văn tự sự Archive

Kể lại câu chuyện Những ngôi sao xa xôi của Lê Minh Khuê

Viết đoạn văn về người lao động trí óc

Kể về một người lao động trí óc mà em biết

Tưởng tượng và kể lại cuộc gặp gỡ với một nhân vật ngụ ngôn mà em đã học

Kể về một buổi biểu diễn nghệ thuật mà em được xem

Hãy viết lại một tin thể thao em mới đọc trên báo (hoặc nghe được, xem được trong các buổi phát thanh, truyền hình, truyền thanh)

Viết bài tập làm văn số 3 lớp 10

Viết bài tập làm văn số 2 lớp 10

Miêu tả và biểu cảm trong văn tự sự

Soạn bài Người kể chuyện trong văn bản tự sự

Soạn bài Đối thoại, độc thoại, độc thoại nội tâm trong văn bản tự sự

Viết bài tập làm văn số 3 lớp 9

Luyện tập viết đoạn văn tự sự có sử dụng yếu tố nghị luận

Soạn bài Nghị luận trong văn bản tự sự

Miêu tả nội tâm trong văn bản tự sự

Viết bài tập làm văn số 2 lớp 9

Soạn bài Miêu tả trong văn bản tự sự

Luyện tập tóm tắt tác phẩm tự sự

Soạn bài Các phương châm hội thoại

Soạn bài Phong cách Hồ Chí Minh

Hướng dẫn làm bài văn viết thư

Kể những điều em biết về nông thôn

Luyện tập về văn bản tường trình

Ôn tập và kiểm tra phần tiếng việt lớp 8

Lựa chọn trật tự từ trong câu (luyện tập)