Văn tự sự Archive

Hãy kể lại một câu chuyện thể hiện tấm lòng nhân ái, yêu thương, đùm bọc lẫn nhau giữa con người với con người trong cuộc sống

Hãy kể lại một câu chuyện về lòng nhân ái hay hiếu thảo mà em đã chứng kiến hoặc tham gia

Em đã từng được đọc hay được biết về những người có nghị lực, có ý chí vượt mọi khó khăn để vươn lên trong cuộc sống, hãy kể về người ấy

Em hãy kể một câu chuyện em đã đọc ở sách báo, đã nghe kể lại hoặc chứng kiến về một hành động dũng cảm

Kể câu chuyện đã được nghe, được đọc về tính trung thực

Em hãy kể một câu chuyện em và các bạn giúp đỡ người tàn tật

Hãy kể cho các bạn cùng nghe một câu chuyện về gương “người tốt việc tốt“ mà em đã chứng kiến

Hóa thân vào những que diêm kể lại truyện Cô bé bán diêm

Viết thư cho người thân (hoặc bạn bè) kể về ước mơ của em

Bài viết số 1 lớp 8 – Văn tự sự

Bài viết số 2 lớp 9

Kể về người hàng xóm

Kể về một ngày hội mà em biết

Viết đoạn văn ngắn thuật lại ý kiến của các bạn trong nhóm em về những việc cần làm để bảo vệ môi trường

Viết một đoạn văn (từ 7 đến 10 câu) kể lại một việc tốt em đã làm để góp phần bảo vệ môi trường

Viết một đoạn văn ngắn (từ 5 đến 7 câu) kể lại buổi đầu đi học của em

Hóa thân vào những que diêm kể lại câu chuyện theo diễn biến và kết thúc của truyện Cô bé bán diêm (hoặc diễn biến sự việc tương tự, nhưng kết thúc khác)

Lớp em có nhiều chuyện vui. Em hãy kể lại một chuyện mà em cho là lí thú nhất

Kể lại cốt truyện lời ước dưới trăng

Hãy tưởng tượng và kể lại một câu chuyện có ba nhân vật: bà mẹ ốm, người con và một bà tiên

Em hãy kể lại một câu chuyện cảm động nói về tình bạn mà em đã được chứng kiến trong thời gian học ở cấp tiểu học

Kể một việc tốt em đã làm trong việc bảo vệ môi trường

Kể về một kỷ niệm với người thân

Kể lại kỷ niệm về người thầy tiểu học

Kể về một lần mắc lỗi