Từ đồng âm là gì?

a) Ghi nhớ :

– Từ đồng âm là những từ giống nhau về âm thanh ( thường là chữ viết giống nhau, đọc giống nhau ) nhưng khác hẳn nhau về nghĩa.

– Muốn hiểu được nghĩa của các từ đồng âm, cần đặt các từ đó vào lời nói hoặc câu văn cụ thể .

– Dùng từ đồng âm để chơi chữ : Là dựa vào hiện tượng đồng âm, tạo ra những câu nói có nhiều nghĩa, gây những bất ngờ thú vị cho người đọc, người nghe.

 

b) Bài tập thực hành :

Bài 1 :

Phân biệt nghĩa của những từ đồng âm trong các cụm từ sau :

a)    Đậu tương – Đất lành chim đậu – Thi đậu .

b)    Bò kéo xe – 2 bò gạo – cua bò .

c)     Sợi chỉ – chiếu chỉ – chỉ đường – chỉ vàng.

*Đáp án :

a)  Đậu :Một loại cây trồng lấy quả, hạt – Tạm dừng lại – Đỗ , trúng tuyển.

b) :Con bò (một loại động vật) – 1 đơn vị đo lường – di chuyểnn thân thể.

c) Chiếu : Sợi se dùng để khâu vá – lệnh bằng văn bản của vua chúa – Hướng dẫn – 1 đơn vị đo lường (đo vàng bạc)

 

Bài 2 :

Với mỗi từ , hãy đặt 2 câu để phân biệt các từ đồng âm : chiếu, kén, mọc.

*Đáp án :

– Ánh trăng chiếu qua kẽ lá / Bà tôi trải chiếu ra sân ngồi hóng mát.

– Con tằm đang làm kén / Cô ấy là người hay kén chọn.

– Mặt trời mọc / Bát bún mọc ngon tuyệt.

 

Bài 3 :

Với mỗi từ , hãy đặt 1 câu để phân biệt các từ đồng âm : Giá, đậu, bò ,kho, chín.

*Đáp án:

VD: Anh thanh niên hỏi giá chiếc áo treo trên giá.

 

Bài 4 :

Diễn đạt lại từng câu dưới đây cho rõ nghĩa hơn :

a)    Đầu gối đầu gối.

b)    Vôi tôi tôi tôi.

*Đáp án :

VD :

a) Đầu tôi gối lên đầu gối mẹ.

b) Vôi của tôi thì tôi phải đem đi tôi.