Chính tả phân biệt x / s

A)Ghi nhớ:

X xuất hiện trong các tiếng có âm đệm (xuề xoà, xoay xở, xoành xoạch, xuềnh xoàng,…), s chỉ xuất hiện trong một số ít các âm tiết có âm đệm như: soát, soạt, soạn, soạng, suất.

X s không cùng xuất hiện trong một từ láy.

– Nói chung, cách phân biệt x/s không có quy luật riêng. Cách sửa chữa lỗi duy nhất là nắm nghĩa của từ, rèn luyện trí nhớ bằng cách đọc nhiều và viết nhiều.

 

B)Bài tập thực hành:

Bài tập 1: Điền x/s: ( bài đã điền sẵn đáp án)

Sơ suất                  xuất xứ                   xót xa

sơ sài                     xứ xở                     xa xôi

xơ xác                   xao xuyến              sục sôi

sơ sinh                   sinh sôi                 xinh xắn

Bài tập 2: Tìm 5 từ láy có phụ âm đầu s; 5 từ láy có phụ âm đầu x; 5 từ ghép có phụ âm đầu s đi với x.

*Đáp án:

– Sạch sẽ, sụt sịt, sửng sốt, sù sì, sì sụp, sù sụ, so sánh, sinh sôi, sáng sủa, san sát, sặc sỡ,…

– Xót xa, xù xì, xấu xa, xì xào, xao xác, xinh xắn, xao xuyến, xào xạc, xa xôi, xấp xỉ,…

– Xứ sở, sản xuất, xuất sắc, xác suất, xoay sở, xổ số, sâu xa, soi xét,…

 

Bài tập 3:

Tìm 4-5 từ có tiếng: sa, xác, xao, xát, sắc, song, sổ, xốc, xông, sôi, sơ, xơ, xuất, suất, sử, xử.

*Đáp án:

– Sa: sa lầy, sa cơ lỡ bước, sa lưới, sa ngã, sa sút,…

– Xác: xác lập, xác minh, xác suất, xác định, xác xơ, xác thực,…

– Xao: xao động, xao xuyến, lao xao, xôn xao,…

Xát: xô xát, xay xát, cọ xát, xây xát,…

Sắc: sắc mặt, sắc xuân, màu sắc, biến sắc, xuất sắc,…

Song: song ca, song hành, song phương, song toàn, song song, vô song, song sắt,…

Sổ: sổ sách, sổ điểm, sổ tay, sổ toẹt, cửa sổ,…

Xốc: xốc dậy, xốc lên, xốc nách, xốc nổi, xốc vác,…

Xông: xông đất, xông khói, xông mũi, xông muỗi, xông hơi,…

Sôi: sôi động, sôi nổi, sục sôi, sinh sôi,…

Sơ: sơ bộ, sơ chế, sơ khai, sơ sinh, sơ thẩm, hoang sơ, thô sơ,…

Xơ: xơ cứng, xơ mướp, xơ xác, xơ mít, xơ múi,…

Xuất: Xuất bản, xuất hiện, xuất hành, xuất kho, diễn xuất, đề xuất, sản xuất,…

Suất: suất cơm, năng suất, áp suất, công suất, sơ suất,…

Sử: sử sách, sử học, sử dụng, giả sử,…

Xử: xử lí, xử sự, xử trí, cư xử, phán xử, xét xử,…