Quy tắc viết phụ âm đầu “cờ”

A) Ghi nhớ:

Âm đầu “cờ” được ghi bằng các chữ cái c, k, q.

–         Viết q trước các vần có âm đệm ghi bằng chữ cái u.

–         Viết k trước các nguyên âm e, ê, i (iê, ia)

–         Viết c trước các nguyên âm khác còn lại.

 

B) Bài tập thực hành:

Bài 1: Điền c / k /q : (Đã điền sẵn đáp án vào bài)

kì cọ               kiểu cách                     quanh co               kèm cặp

kì quan          kẻ cả                  cập kênh               quy cách

kim cương      kính cận                      cảm cúm               co kéo

quả quyết        cảnh quan

 

Bài 2: Tìm các từ láy có phụ âm đầu “cờ” ghi bằng các con chữ q/k/c.

*Đáp án:

– quấn quýt, quanh quẩn, quang quác,…

– cằn cỗi, cần cù, cục cằn, cặm cụi,…

– kiêu kì, kênh kiệu, kẽo kẹt,…

 

Bài 3: Điền c/ k/ q :(Bài đã điền sẵn đáp án)

–         cày sâu cuốc bẫm.                    – cốc mò cò xơi.

–         kết tóc xe tơ.                   – công thành danh toại.

–         quýt làm cam chịu.         – quen hơi bén tiếng.

–         kén cá chọn canh.           – kề vai sát cánh.