Quy tắc viết phụ âm đầu “gờ”, “ngờ”

A) Ghi nhớ:

– Âm đầu “gờ” được ghi bằng con chữ g, gh.

– Âm đầu “ngờ” được ghi bằng con chữ ng, ngh.

– Viết gh, ngh trước các nguyên âm e, ê, i, iê (ia).

– Viết g, ng trước các nguyên âm khác còn lại.

 

B) Bài tập thực hành:

Bài tập 1: Điền g / gh (Bài đã điền sẵn đáp án):

Gần gũi, gắt gỏng, gan góc, ghen ghét, ghi nhớ, gọn gàng, ghê gớm, gang thép, gồng gánh, gồ ghề.

 

Bài tập 2: Điền ng /ngh (Bài đã điền sẵn đáp án):

Nghe ngóng, ngả nghiêng, nghênh ngang, nguệch ngoạc, ngúng nguẩy, ngốc nghếch, nghĩ ngợi, nghêu ngao, nghịch ngợm, ngoan ngoãn, ngấp nghé, ngang ngạnh, ngay ngắn, ngượng nghịu, ngông nghênh.