Lập kế hoạch cá nhân

I. KIẾN THỨC CƠ BẢN

1. Lập kế hoạch cá nhân giúp ta chủ động tiến hành công việc đạt kết quả.

2. Để lập được kế hoạch cá nhân cần nắm được yêu cầu, nội dung công việc và quỹ thời gian hiện có.

3. Bảo kế hoạch cá nhân cần thể hiện rõ mục tiêu, nội dung cách thức và thời gian tiến hành đẻ hoàn thành công việc. Lời văn diễn đạt cần ngắn gọn, súc tích, thể hiện d­ới dạng các đề mục lớn nhỏ có đánh số hoặc nếu cần thiết có thể kê vào bảng.

II. RÈN KĨ NĂNG

1. Tiến hành lập kế hoạch ôn tập môn Ngữ văn cho những ngày nghỉ học giữa kì (tham khảo lập kế hoạch dưới đây).

KẾ HOẠCH ÔN TẬP MÔN NGỮ VĂN

Họ và tên: Nguyễn Tuấn Anh

Tổ: 4

Lớp: 10A1

1. Mục tiêu phấn đấu

– Bao quát toàn bộ kiến thức

– Làm bài thi tốt

– Đạt loại khá giỏi môn văn.

2. Nội dung và kế hoạch ôn tập (dùng cho những ngày nghỉ).

Nội dung ôn tập

Hình thức và cách thức tiến hành

Thời gian thực hiện

Văn

– Ôn khái niệm, các đặc điểm thể loại và nội dung các tác phẩm VHDG Việt Nam và nước ngoài

7h30′ – 11h

 

– Ôn bài khái quát VHTĐ, các tác phẩm văn học viết Việt Nam và nước ngoài

14h – 17h30′

Tiếng Việt

Ôn các khái niệm, giải lại các bài tập khó

19h – 21h30′

Làm văn

– Ôn lí thuyết các kiểu bài

21h45′ – 22h30′

  – Xem lại các bài viết văn đã trả

22h30′ – 23h

2. Văn bản này chư­a phải là một kế hoạch cá nhân. Tuy văn bản đã có nội dung công việc, đã phân bố thời gian nhưng chư­a nêu ra cách thức hành động. Hay nói một cách chính xác, văn bản mới chỉ là những dự kiến có tính chất chung chung, ch­ưa cụ thể, rõ ràng, chi tiết.

Văn bản này có vẻ giống như một tờ thời gian biểu cá nhân hơn.

3. Kế hoạch cá nhân của bạn Thu chư­a thể hiện được nội dung công việc (theo yêu cầu của một Đại hội Chi đoàn) một cách đầy đủ. Công việc chư­a được phân công cụ thể, chi tiết. Dự kiến thời gian còn chung chung.

Có thể hoàn thiện lại như sau :


Các từ khóa trọng tâm " cần nhớ " của bài viết trên hoặc " cách đặt đề bài " khác của bài viết trên:
  • lập kế hoạch cá nhân
  • ,