Biểu mẫu

Báo cáo sau khai giảng năm học 2021 – 2022 (5 mẫu) Mẫu báo cáo nội dung khai giảng năm học mới

Mẫu báo cáo sau khai giảng năm học 2021 – 2022 gồm 5 mẫu, là biểu mẫu báo cáo được nhà trường lập ra và gửi lên phòng giáo dục về tình hình thực tiễn lễ khai giảng năm học mới.

Qua đó nhằm báo cáo đầy đủ những nội dung, cũng như thông tin cần thiết về lễ khai giảng năm học 2021 – 2022. Sau đây là nội dung chi tiết 5 mẫu Báo cáo sau khai giảng năm học mới, mời các bạn cùng tham khảo:

Bạn Đang Xem: Báo cáo sau khai giảng năm học 2021 – 2022 (5 mẫu) Mẫu báo cáo nội dung khai giảng năm học mới

Báo cáo sau khai giảng năm học 2021 – 2022

UBND HUYỆN……………
TRƯỜNG………………….

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số / BC-

……., ngày…… tháng….. năm 2021

BÁO CÁO
Kết quả tổ chức các hoạt động đầu năm học và tình hình sau khai giảng năm học 2021 – 2022

Căn cứ Công văn ……../PGDĐT ngày …. của Phòng Giáo dục và Đào tạo Lộc Ninh V/v báo cáo tình hình đầu năm học 2020 – 2021

Trường……………………. báo cáo như sau:

I. Công tác chuẩn bị năm học 2021 – 2022

a. Các văn bản chỉ đạo đã ban hành:

b. Việc chuẩn bị sửa chữa, nâng cấp trường lớp phục vụ cho năm học mới:

– Nêu tên các công trình …..

– Tổng kinh phí đầu tư……..

c. Công tác phối hợp với các cơ quan, đoàn thể chăm lo, hỗ trợ học sinh khó khăn trong dịp đầu năm học mới (sách vở, quần áo, …)

d. Kết quả tổ chức các hoạt động đầu năm học 2021 – 2022

e. Công tác tựu trường và tổ chức khai giảng năm học 2021 – 2022

II Tình hình trường lớp, học sinh đầu năm học 2021 – 2022

1. Tình hình chung (Số liệu tính đến ngày 05/9/2021)

2. Tình hình huy động học sinh dịp đầu năm học 2021 – 2022

2.1. Kết quả huy động trẻ mầm non, mẫu giáo:

-Tổng số trẻ trên địa bàn/Tổng số trẻ huy động ra lóp :

+ Từ 0-2 tuổi: …………trẻ trong độ tuổi /………trẻ ra lớp

+ 3-5 tuổi: …………trẻ trong độ tuổi /………trẻ ra lớp

+ 5 tuổi: …………trẻ trong độ tuổi /………trẻ ra lớp

2.2. Kết quả huy động trẻ 6 tuổi vào lớp 1

-Tổng số trẻ trên địa bàn/Tổng số trẻ huy động ra lớp : …………trẻ trong độ tuổi /………trẻ ra lớp

2.3. Kết quả tuyển sinh lớp 6:

-Tổng số học sinh hoàn thành chương trình tiểu học trên địa bàn/Tổng số học sinh vào học lớp 6:

2.4. Số lượng trẻ em Việt kiều Campuchia về nước và kết quả huy động số trẻ này đến trường vào đầu năm học 2020-2021:

– MN: …….trẻ về mước/ ………trẻ tra lớp

– TH: …….trẻ về mước/ ………trẻ tra lớp

– THCS: …….trẻ về mước/ ………trẻ tra lớp

Tình hình học sinh bỏ học trong hè:

– Tiểu học: ………/…….. hoc sinh chiếm tỷ lệ: ….. %

– THCS: ………/…….. hoc sinh chiếm tỷ lệ: ……. %

– Nguyên nhân bỏ học: …………………………………………………..

– Các giải pháp vận động học sinh tiếp tục đi học đã thực hiện: …………

………………………………………………………………………………………………….

3. Tình hình đội ngũ giáo viên

Lưu ý: Các biểu mẫu các trường tải về đề vàn hập trên Excel, không được thay đổi biểu mẫu.

III . Những khó khăn vướng mắc và Kiến nghị, đề xuất

Nơi nhận:

– Phòng GD&ĐT;

– Lưu: VT.

HIỆU TRƯỞNG

Báo cáo sau khai giảng năm học mới trường Mầm non

PHÒNG GD&ĐT ……
TRƯỜNG MN …….
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
——o0o——
Số:…. /BC ……, ngày … tháng … năm …

BÁO CÁO
CÔNG TÁC TỔ CHỨC “NGÀY HỘI ĐẾN TRƯỜNG CỦA BÉ” NĂM HỌC 20…20….

Thực hiện sự chỉ đạo của Phòng Giáo dục và đào tạo…….. về việc hướng dẫn tổ chức khai giảng năm học ………- ……..

Căn cứ vào tình hình thực tế. Trường Mầm non ……………… báo cáo công tác tổ chức “Ngày hội đến trường của bé” năm học ………- …….như sau:

I. Công tác chuẩn bị:

– Nhà trường đã chuẩn bị đầy đủ các điều kiện đảm bảo an toàn, ngày hội được diễn ra trong không khí trang trọng, vui tươi phấn khởi, gần gũi với trẻ, an toàn, tiết kiệm, thiết thực và hiệu quả.

– Tổ chức tuyên truyền, cổ động về ngày khai giảng năm học mới bằng các hình thức: khẩu hiệu, băng rôn, bảng tin, phát thanh.

+ Nhiệt liệt chào mừng năm học mới.

– Trang trí sân trường, lớp học.

– Các tiết mục văn nghệ.

II. Thời gian: 7 giờ 30 phút sáng ngày …/…/….

III. Thành phần:

– Khách mời:

+ ĐU – HĐND – UBND – Các ban ngành đoàn thể trong xã.

+ Lãnh đạo Đảng, chính quyền, các ban ngành đoàn thể các thôn.

+ Đại diện hội phụ huynh các thôn.

– Toàn thể các đ/c cán bộ, giáo viên, nhân viên trong trường.

IV. Địa điểm: ……………………………

V. Nội dung:

Xem Thêm : Đơn xin dự tuyển vào lớp 6 (3 mẫu) Mẫu đơn tuyển sinh vào lớp 6 năm học 2021 – 2022

– Từ 7h đến 7h 30 phút: Đón trẻ, ổn định chỗ ngồi cho trẻ.

– Từ 7h 30 phút đến 8h: Đón tiếp đại biểu.

– Từ 8h đến 8h 50: Tổ chức buổi khai giảng với các nội dung sau:

1. Lễ đón học sinh: Tập thể CB-GV-NV trong trường đón trẻ.

2. Tuyên bố lí do, giới thiệu đại biểu.

3. Đ/c…………….- Bí thư chi bộ- Hiệu trưởng nhà trường lên trò chuyện với các bé yêu đầu năm học mới và đánh trống khai trường.

4. Giới thiệu các đoàn tặng hoa, tặng quà chúc mừng nhà trường.

5. Đ/c ………… – PCT UBND xã thay mặt các đ/c lãnh đạo ĐU – HĐND – UBND- MTTQ xã phát biểu ý kiến chỉ đạo nhà trường.

6. Một số tiết mục văn nghệ do cô và trẻ biểu diễn.

Kết thúc buổi lễ, BGH gặp mặt các vị ĐB tại hội trường.

VI. Kết quả:

– Tổng số CB, GV, NV có mặt: …/ ….đ/c.

– Tổng số học sinh đến trường: 320 trẻ. Trong đó:

+ Nhà trẻ: ………… cháu.

+ Mẫu giáo: ………… cháu.

“Ngày hội đến trường của bé” Năm học ………- …….của Trường mầm non ………… đã kết thúc thành công tốt đẹp./.

Nơi nhận:
– Phòng GD&ĐT; (b/c)
– UBND thị trấn; (b/c)
– Lưu.

HIỆU TRƯỞNG

Báo cáo sau khai giảng năm học mới trường Tiểu học

PHÒNG GD&ĐT ……
TRƯỜNG …….
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
——o0o——
Số:…. /BC ……, ngày … tháng … năm …

BÁO CÁO
V/v chuẩn bị và tổ chức lễ khai giảng năm học 20…. – 20….

Thực hiện công văn số ………….. ngày ………………… về việc chuẩn bị cho khai giảng năm học 20….- 20…. của Phòng GD&ĐT ………………….

Căn cứ tình hình thực tế của trường ………………………….. Trường Tiểu học ………….. báo cáo kết quả tổ chức lễ khai giảng năm học 20…. – 20…. cụ thể như sau:

1. Công tác chuẩn bị cho năm học:

– Công tác xây dựng và triển khai thực hiện kế hoạch năm học: Nhà trường đã tổ chức thực hiện đúng theo tinh thần Công văn 1283/UBND-VX; tổ chức cho học sinh tựu trường vào ngày 20/8, bắt đầu học kỳ 1 từ ngày 27/8.

– Phối hợp với các ban ngành đoàn thể tại địa phương huy động 100% trẻ trong độ tuổi ra lớp, đặc biệt là trẻ 6 tuổi vào lớp 1.

– Nhà trường đã tham mưu với Đảng uỷ, UBND xã về nội dung, kế hoạch, hình thức tuyên truyền, hình thức tổ chức Lễ Khai giảng và ngày Hội toàn dân đưa trẻ đến trường

– Tổ chức cho cán bộ, giáo viên, học sinh, học sinh lao động vệ sinh trường, lớp; tu bổ cảnh quan nhà trường; chuẩn bị đầy đủ trang thiết bị, sách giáo khoa, các điều kiện cơ sở vật chất khác phục vụ hoạt động dạy học.

– Xây dựng kế hoạch tháng An toàn giao thông, tháng khuyến học, kế hoạch xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực năm học 20…. – 20…..

– Tổ chức tập nghi thức để chuẩn bị cho lễ khai giảng năm học mới.

2. Tổ chức Lễ Khai giảng:

– Thời gian : Từ 8h00 phút đến 10 giờ ngày 05/9/20…..

– Chương trình Lễ khai giảng: Gồm 2 phần:

Phần lễ: Diễn ra trong không khí trang nghiêm với đầy đủ các nội dung như hướng dẫn tại Công văn số ………….. của Phòng Giáo dục và Đào tạo ………………….

Phần hội: Các tiết mục văn nghệ, trò chơi của học sinh tạo không khí vui tươi, phấn khởi và an toàn, gây ấn tượng tốt đối với đại biểu, giáo viên và học sinh.

Trên đây là báo cáo về việc tổ chức ngày khai giảng năm học 20….-20…. của trường Tiểu học ……………

Nơi nhận:

– Phòng GD&ĐT; (b/c)

– UBND thị trấn; (b/c)

– Lưu.

Hiệu trưởng

Báo cáo sau khai giảng năm học mới trường THCS

PHÒNG GD&ĐT ……
TRƯỜNG …….
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
——o0o——
Số:…. /BC ……, ngày … tháng … năm …

BÁO CÁO
SAU KHAI GIẢNG NĂM HỌC 2020 – 2021

Kính gửi : Phòng GD&ĐT……………………………..

Thực hiện công văn số …………. ngày … tháng …..năm 20…. của phòng GD&ĐT…………………………….V/v hướng dẫn chuẩn bị khai giảng năm học 20….-20….và báo cáo sau khai giảng. Trường THCS………………. báo cáo kết quả thực hiện với những nội dung như sau :

1. Công tác triển khai tựu trường, tổ chức khai giảng năm học mới và chuẩn bị CSVC.

+ Công tác triển khai tựu trường : Thực hiện theo……… PGD&ĐT ngày …/07/20…. nhà trường đã cử GV phụ trách các bản xuống các điểm bản tổ chức tuyên truyền rộng rãi đến nhân dân và cha mẹ HS, biết về ngày đến trường. Phối hợp cùng các ban ngành đoàn thể trong xã như đoàn thanh niên, các trưởng bản, hội khuyến học ở địa phương thực hiện công tác vận động HS đến trường, từ ngày 07/08/20…. HS đã đến trường thực hiện các nhiệm vụ đầu năm.

– Tiến hành lao động, tổng vệ sinh toàn trường, tu sửa, chỉnh trang trường lớp học, ổn định biên chế các lớp, dọn dẹp nội trú đảm bảo chỗ ăn chỗ ở cho HS bán trú, xây dựng cảnh quan xanh, sạch, đẹp trong toàn trường.

– Tuyên truyền các bệnh thường gặp trong mùa hè và cách phòng tránh như bệnh cúm, chó dại, hướng dẫn vệ sinh cá nhân, an toàn vệ sinh thực phẩm đặc biệt là nấu ăn cho HS bán trú đảm bảo vệ sinh theo đúng quy định.

– Nhà trường đã tham mưu với cấp ủy, chính quyền xã về kế hoạch tổ chức lễ khai giảng, kết hợp cùng trường tiểu học và mầm non trong xã tổ chức khai giảng năm học mới vào ngày 05/09/20…. đảm bảo sự trang trọng, ý nghĩa theo quy định với khẩu hiệu ” ĐẦU TƯ CHO GIÁO DỤC LÀ ĐẦU TƯ CHO TƯƠNG LAI” sau khi lễ khai giảng kết thúc liên trường đã tổ chức phần hội với nhiều trò chơi dân gian như ném còn, nhảy bao bố, đẩy gậy … và đã nhận được sự hưởng ứng tích cực từ GV, HS và phụ huynh.

+ Chuẩn bị cơ sở vật chất : Bố trí đầy đủ các lớp học, sắp xếp bàn ghế đảm bảo đầy đủ chỗ ngồi cho HS. Chỉ đạo bộ phận thư viện cấp phát đầy đủ SGK, vở viết cho HS theo chế độ, chỉ đạo bộ phận kế toán cấp phát đầy đủ văn phòng phẩm cho GV đảm bảo dạy và học theo đúng thời gian quy định ngày 19/8/1013.

2. Tình hình đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên.

+ Về cán bộ quản lý :

– TS : …. ĐC trong đó 01 hiệu trưởng, …..phó hiệu trưởng.

+ Về GV : …… GV ( … ĐC đi tăng cường + 01 nghỉ thai sản + 01 đi học)

Đủ về số lượng cán bộ quản lý và GV giảng dạy.

3. Về HS bán trú. (BC Theo mẫu đính kèm).

4. Những thuận lợi, khó khăn trong việc triển khai nhiệm vụ năm học, những kiến nghị, đề xuất.

+ Thuận lợi.

– Được sự quan tâm, chỉ đạo của các cấp ủy đảng, chính quyền địa phương

Đặc biệt là sự chỉ đạo sát sao của PGD&ĐT……………………………..

– Nội bộ đoàn kết nhất trí cao trong việc thực hiện các nhiệm vụ.

– Sĩ số HS ra lớp cơ bản đảm bảo, đội ngũ GV đủ, nhiệt tình trong công tác.

+ Khó khăn.

– Gia đình phụ huynh của một số HS chưa thực sự quan tâm đến việc học tập của con em : Không đi họp phụ huynh …

– Việc tiếp thu kiến thức của một số em còn chậm nên chất lượng học tập chưa cao.

– Tỷ lệ chuyên cần của một số ít HS chưa cao nên có ảnh hưởng phần nào đến việc thực hiện các nhiệm vụ chung.

+ Kiến nghị – đề xuất :

Xem Thêm : Bài thu hoạch lớp trung cấp chính trị (3 Mẫu) Mẫu bài thu hoạch lớp lý luận chính trị

– PGD&ĐT tiếp tục quan tâm tới công tác dạy và học của nhà trường, mở các buổi chuyên đề để GV học hỏi kinh nghiệm lẫn nhau.

Trên đây là BC của trường PTDTBT THCS………………. sau khai giảng, kính mong PGD&ĐT xem xét, ghi nhận.

Nơi nhận:
– Phòng GD&ĐT; (b/c)
– UBND thị trấn; (b/c)
– Lưu.

HIỆU TRƯỞNG

Báo cáo sau khai giảng năm học mới trường THPT

PHÒNG GD&ĐT ……..
TRƯỜNG THPT………
——–

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
——-

Số: …………..

………, ngày … tháng … năm ……

BÁO CÁO
SAU KHAI GIẢNG NĂM HỌC 20.. – 20….

Phần 1: Tình hình chung: (Thuận lợi, khó khăn và có đối chiếu năm học trước)

………………………………………………………

………………………………………………………

………………………………………………………

Phần 2: Tổ chức khai giảng

+ Thời gian…………………………………………

+ Thành phần tham dự:

………………………………………………………

………………………………………………………

………………………………………………………

+ Nội dung buổi lễ:

………………………………………………………

………………………………………………………

………………………………………………………

+ Khung cảnh của trường và công tác chuẩn bị cơ sở vật chất:

………………………………………………………

………………………………………………………

………………………………………………………

Phần 3: Tình hình học sinh, giáo viên

a./Học sinh

Tổng số lớp: ………………………………. Tổng số học sinh:………………

Tổng số học sinh học 2 buổi có bán trú: ……………………………………..

Tổng số lớp học một buổi:………………(Nếu không có thì để trống)

Tổng số học sinh học 1buổi:……………………………………………………

Tổng số lớp học bán trú:………………. Tổng số học sinh học bán trú ……

Tổng số học sinh so với dự kiến:

* Tăng:………….

* Giảm ………….

So năm học trước:

* Tăng:………….

* Giảm ………….

Tổng số lớp đầu cấp:………….. Tổng số học sinh đầu cấp:………

Tổng số lớp đầu cấp so với dự kiến:

* Tăng:………….

* Giảm ………….

So năm học trước:

* Tăng:………….

* Giảm ………….

Tổng số học sinh đầu cấp so với dự kiến:

* Tăng:………….

* Giảm ………….

So năm học trước:

* Tăng:………….

* Giảm ………….

b./ Giáo viên:

Tổng số Giáo viên:……..

Thừa:……….Thiếu: ……..…

Môn: ………………………………………………

Đề xuất giải quyết cấp bách:

………………………………………………………

………………………………………………………

………………………………………………………

(Ghi chú : Gửi bảng báo cáo cho cán bộ dự khai giảng)

CÁN BỘ DỰ KHAI GIẢNG

HIỆU TRƯỞNG

Nguồn: https://vanmau.vn
Danh mục: Biểu mẫu

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button