Biểu mẫu

Biên bản vận động học sinh ra lớp Biên bản vận động học sinh đến trường

Biên bản vận động học sinh ra lớp được lập ra để ghi lại toàn bộ cuộc gặp mặt của nhà trường với gia đình học sinh để vận động học sinh bỏ học quay trở lại lớp học. Biên bản cần ghi rõ thời gian, ý kiến của gia đình học sinh, rồi ký xác nhận của cả 2 bên. Vậy sau đây là nội dung chi tiết 2 mẫu biên bản mời các bạn cùng tham khảo.

Biên bản vận động học sinh ra lớp – Mẫu 1

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

BIÊN BẢN
V/v vận động học sinh ra lớp

Hôm nay vào lúc ……giờ …..phút, ngày …..tháng …..năm 20………

Bạn Đang Xem: Biên bản vận động học sinh ra lớp Biên bản vận động học sinh đến trường

Tôi là:……………………………………….

Đã đến nhà ông (bà)…………………………………cư ngụ tại………………………………………, có con là …………………………sinh ngày…../…../…… được biên chế vào lớp ….. của năm học 2020 – 2021 để vận động em trở lại lớp tiếp tục công việc học tập.

Sau một thời gian trao đổi với gia đình, chúng tôi nhận được kết quả như sau:

– Ý kiến của gia đình:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Biên bản kết thúc vào lúc …..giờ …… phút cùng ngày và có đọc lại cho tất cả mọi người cùng nghe và thống nhất.

CHỦ HỘ
(hoặc đại diện gia đình)

……, ngày ….tháng …..năm….…

Người ghi biên bản

Biên bản vận động học sinh ra lớp – Mẫu 2

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—–o0o—-

BIÊN BẢN
V/v vận động học sinh ra lớp lần …………..

Xem Thêm : Bản cam kết tuần sinh hoạt công dân năm 2021 Mẫu bản cam kết tuần sinh hoạt công dân đầu khóa

Hôm nay ngày ………tháng ………..năm ……….., tại gia đình PHHS em …..Chúng tôi gồm có:

1/ Ông (bà) …………………………… Chức vụ ……………………………

2/ Ông (bà) …………………………….. Chức vụ ……………………………

3/ Ông (bà) ……………………………… Chức vụ …………………………….

4/ Ông (bà) ……………………………… Chức vụ ……………………………..

5/ Ông (bà) ……………………………..Chức vụ ………………………………..

Đã đến gia đình của ông (bà) ……………………… hiện cư ngụ tại ……

Là phụ huynh của em ………………………………………………………………

Xem Thêm : Giấy mời dự lễ khai giảng năm học mới Mẫu giấy mời khai giảng đẹp nhất

học sinh lớp …………….. Trường ……………, năm học 20… – 20…

Lý do: Em ……………………….. .. nghỉ học không có lí do.

Nay chúng tôi đến thông báo cùng gia đình của em được biết đồng thời vận động em trở lại lớp học.

* Ý kiến của PHHS.

………………………………………………….. ………………………………………………………..

………………………………………………….. ………………………………………………………..

………………………………………………….. ………………………………………………………..

Biên bản kết thúc vào lúc ……….giờ ………phút, ngày …….tháng …….năm ……….

ĐẠI DIỆN BĐH ẤP  ĐẠI DIỆN PHHS GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM

Nguồn: https://vanmau.vn
Danh mục: Biểu mẫu

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button