Biểu mẫu

Kế hoạch tổ chức Đại hội Liên đội năm 2021 – 2022 2 mẫu kế hoạch Đại hội Liên đội mới nhất

Kế hoạch tổ chức Đại hội Liên đội năm 2021 – 2022 gồm 2 mẫu, giúp các bạn tham khảo, xây dựng kế hoạch cụ thể cho buổi Đại hội Liên đội sắp tới. Kế hoạch cần nêu rõ  mục đích, ý nghĩa, thời gian, địa điểm, thành phần tham dự, tiến trình Đại hội, cũng như công tác chuẩn bị….

Bên cạnh đó, còn có thể tham khảo thêm mẫu Kịch bản, Nghị quyết Đại hội Liên đội để buổi Đại hội thành công tốt đẹp. Vậy mời các bạn cùng theo dõi bài viết dưới đây của Văn mẫu Việt Nam:

Bạn Đang Xem: Kế hoạch tổ chức Đại hội Liên đội năm 2021 – 2022 2 mẫu kế hoạch Đại hội Liên đội mới nhất

Kế hoạch tổ chức Đại hội Liên đội năm 2021 – 2022 – Mẫu 1

HỘI ĐỒNG ĐỘI HUYỆN……..
LIÊN ĐỘI TRƯỜNG ………

ĐỘI TNTP HỒ CHÍ MINH

……, ngày …..tháng …. năm……

KẾ HOẠCH TỔ CHỨC ĐẠI HỘI LIÊN ĐỘI
Năm học 2021 – 2022

Căn cứ vào kế hoạch công tác Đội và phong trào thiếu nhi của Liên đội trường…….. năm học 2021 – 2022.

Căn cứ vào tình hình thực tế nhà trường;

BCH Liên đội xây dựng kế hoạch tổ chức Đại hội Liên đội năm học 2021 – 2022 như sau:

I. MỤC ĐÍCH – Ý NGHĨA

– Tổ chức Đại hội Liên đội nhằm tổng kết, đánh giá kết quả đạt được của Liên đội trong năm học 2020 – 2021 và đề ra phương hướng hoạt động Đội năm học 2021 – 2022, là cơ sở để Đội viên trong Liên đội rèn luyện và phấn đấu.

– Thông qua Đại hội bầu ra BCH Liên đội mới có đủ năng lực và lòng nhiệt tình dẫn dắt chỉ đạo Liên đội phấn đấu trở thành một Liên đội vững mạnh.

– Đại hội Liên đội nhằm củng cố tinh thần đoàn kết, giúp các em đội viên thêm tin yêu vào tổ chức Đội.

II. THỜI GIAN – ĐỊA ĐIỂM

– Thời gian:14h00’ ngày ……… (Thứ 3)

– Địa điểm: Tại sân trường.

III. THÀNH PHẦN THAM DỰ

– Chi bộ, BGH, Công đoàn, TPT, BCH Đoàn thanh niên, GV phụ trách chi đội, Ban chỉ huy các Chi đội (chi đội trưởng, chi đội phó) + đội viên toàn Liên đội.

IV. TIẾN TRÌNH ĐẠI HỘI

1. Ổn định tổ chức -Văn nghệ chào mừng.

2. Chào cờ – Tuyên bố lý do – Giới thiệu đại biểu

3. Bầu đoàn chủ tịch – Đoàn thư ký

4. Thư ký thông qua chương trình, nội quy Đại hội

5. Báo cáo tổng kết công tác Liên đội năm học 2020 – 2021.

6. Dự thảo phương hướng hoạt động Liên đội năm học 2021 – 2022.

7. Đại Hội thảo luận

8. Đại diện cấp ủy Đảng, BCH Đoàn phát biểu ý kiến.

9. Biểu quyết thông qua báo cáo và chương trình hành động của Liên đội.

10. Ban chỉ huy Liên đội cũ tuyên bố hết nhiệm kỳ.

11. Bầu ban chỉ huy Liên đội mới.

12. Ban chỉ huy Liên đội mới ra mắt

13.GV Tổng phụ trách đội công nhận và giao nhiệm vụ cho ban chỉ huy mới

14. Đại diện Ban chỉ huy Liên đội phát biểu nhận nhiệm vụ.

15. Thư kí lên thông qua nghị quyết đại hội

ĐH biểu quyết thông qua nghị quyết ĐH

16. Bế mạc đại hội

V. CÔNG TÁC CHUẨN BỊ

1. Lập kế hoạch và thông báo triển khai: Đ/c………. – TPT

2. Chuẩn bị văn nghệ: Đ/c………. + Đội VN xung kích

3. Chuẩn bị nội dung chương trình Đại hội: Đ/c………. + BCH Liên đội cũ

4. Ban kiểm phiếu + Ban kiểm tra tư cách Đại biểu: Đ/c……….

5. Dẫn chương trình: Liên đội trưởng + Ban chỉ huy Liên đội

6. Trang trí, khánh tiết: Đ/c……….

7. Phụ trách tăng âm, loa đài: Đ/c……….

8. Đón tiếp Đại biểu: Ban chỉ huy liên đội

Xem Thêm : Kế hoạch tổ chức ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 (4 mẫu)

9. Chuẩn bị bánh kẹo cho đại biểu + Tiếp nước đại biểu: 2 HS

10. Kê bàn ghế đại biểu:……….

VI. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. GV Tổng phụ trách đội

– Xây dựng kế hoạch Đại hội trình Chi bộ, BGH nhà trường

– Báo cáo lại Chi bộ, BGH về kết quả Đại hội

– Tham mưu với Hội đồng đội xã về công tác thi đua khen thưởng.

– Lưu lại biên bản Đại hội Liên đội sau khi kết thúc Đại hội

2. GV phụ trách các chi đội

– Phối hợp cùng GV tổng phụ trách tổ chức Đại hội

– Sắp xếp để đội viên trong chi đội dự Đại hội đúng thời gian và địa điểm

Trên đây là kế hoạch ĐH Liên đội của Liên đội trường…….. năm học 2021 – 2022.

3. Kinh phí thực hiện

– Thuê trang phục: 5 bộ x 50.000đ/bộ = 250.000đ

DUYỆT CỦA BGH

NGƯỜI LẬP KẾ HOẠCH

Kế hoạch tổ chức Đại hội Liên đội năm 2021 – 2022 – Mẫu 2

HỘI ĐỒNG ĐỘI HUYỆN……

LIÊN ĐỘI TH……………….

ĐỘI TNTP HỒ CHÍ MINH

…., ngày ….. tháng … năm 2021

KẾ HOẠCH
Tổ chức Đại hội Chi Đội – Liên Đội nhiệm kỳ năm học 2021 – 2022

Thực hiện Điều lệ Đội TNTP Hồ Chí Minh.

Căn cứ chương trình công tác Đội và phong trào thiếu nhi năm học 2021 – 2022. Nhằm tạo tính thống nhất trong việc tổ chức và thực hiện công tác Đội tại liên Đội trong toàn trường;

Căn cứ kế hoạch số … HD/HĐĐ-TY ngày … tháng … năm 2021 ” Hướng dẫn tổ chức Đại hội Chi Đội – Liên Đội năm học 2021 – 2022, ban phụ trách Đội lên kế hoạch tổ chức đại hội Chi Đội, Liên Đội như sau:

I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU

– Đại hội Liên đội là một hoạt động trọng tâm của nhà trường, được thực hiện dưới sự lãnh đạo trực tiếp của chi bộ nhà trường, BGH và đoàn TNCS Hồ Chí Minh.

– Tổ chức Đại hội trên tinh thần đổi mới, dân chủ, sáng tạo, phát huy được trí tuệ và trách nhiệm của BCH Liên đội.

– Đại hội nhằm bầu ra những đội viên có năng lực, tâm huyết, nhiệt tình, có uy tín, đảm bảo các tiêu chí trong “Điều lệ đội TNTP Hồ Chí Minh” đồng thời có số lượng, cơ cấu đảm bảo.

– Đại hội phải trở thành một đợt sinh hoạt đồng bộ về tổ chức Đội trong nhà trường, gắn với các phong trào thi đua, tạo không khí vui tươi, phấn khởi trong các em đội viên trước, trong và sau Đại hội.

II. ĐẠI HỘI CHI ĐỘI:

1. Địa điểm tổ chức:

– Có thể tổ chức Đại hội ở các lớp học, phòng truyền thống, hoặc những địa điểm có ý nghĩa lịch sử.

– Trang trí maket Đại hội: Cờ Tổ quốc, cờ Đội hoặc huy hiệu Đội, ảnh Bác Hồ hoặc tượng Bác (cờ Đội có thể cho đội viên cầm khi chào cờ theo nghi thức Đội).

2. Đối tượng – Thành phần.

– Các chi đội lớp 4,5

– Các anh chị phụ trách chi đội, TPT Đội.

3. Chương trình Đại hội Chi Đội:

– Ổn định tổ chức: Tập hợp Đội viên, kiểm tra số lượng, tác phong của đội viên, sinh hoạt tập thể.

– Nghi lễ chào cờ: Quốc ca, Đội ca, Hô – đáp khẩu hiệu Đội.

– Tuyên bố lý do – Giới thiệu đại biểu.

– Bầu Chủ tịch Đoàn (3 em) và thư kí (1 em).

* Phần làm việc của Đoàn Chủ tịch:

– Thông qua chương trình Đại hội.

– Đọc Báo cáo Tổng kết công tác Đội của chi đội năm học 2020 – 2021 và dự thảo phương hướng năm học 2021 – 2022.

– Thảo luận và biểu quyết những đánh giá trong Báo cáo Tổng kết và những chỉ tiêu cụ thể trong phương hướng.

Xem Thêm : Phụ lục Quyết định 3277/QĐ-BGDĐT Mẫu đánh giá, xếp loại công, viên chức ngành giáo dục

– Biểu quyết thông qua báo cáo và chương trình hành động của Chi Đội.

– Phần phát biểu ý kiến của đại biểu: Giáo viên TPT Đội, anh chị phụ trách, Đại diện Ban Thường trực Hội cha mẹ học sinh.

– Bầu BCH Chi Đội:

+ BCH Chi Đội cũ công bố hết nhiệm kỳ.

+ Thông qua tiêu chuẩn, cơ cấu và số lượng BCH Chi Đội mới.

+ Biểu quyết thống nhất danh sách ứng cử và đề cử. (Nếu có đội viên nào xin rút tên thì phải nêu rõ lý do và chủ tọa hỏi ý kiến Đại hội có cho rút tên hay không)

+ Phần bầu BCH Chi Đội: ((Thông qua danh sách BCH Liên Đội, biểu quyết bằng hình thức giơ tay (Đoàn Chủ tịch điều hành, Thư ký ghi lại kết quả biểu quyết); Đại hội giải lao, sinh hoạt văn nghệ (Hoặc có thể xen kẽ văn nghệ vào giữa các phần lớn trong chương trình Đại hội)).

– Bầu đại biểu đi dự Dại hội Liên Đội:

+ Thông qua tiêu chuẩn, cơ cấu và số lượng đại biểu đi dự Đại hội Liên Đội.

+ Biểu quyết thống nhất danh sách ứng cử và đề cử. (Nếu có đội viên nào xin rút tên thì phải nêu rõ lý do và chủ tọa hỏi ý kiến Đại hội có cho rút tên hay không).

– Ban kiểm phiếu công bố kết quả bầu cử.

– BCH chi Đội mới ra mắt, nhận nhiệm vụ; GV TPT Đội hoặc anh chị phụ trách gắn cấp hiệu chỉ huy và giao nhiệm vụ.

– Chào cờ bế mạc.

– Liên hoan văn nghệ chào mừng Đại hội thành công (nếu có).

* Các chi đội lên kế hoạch tổ chức Đại hội chi đội kết hợp vào tiết sinh hoạt thứ … ngày …. tháng …. năm 2020.

III. ĐẠI HỘI LIÊN ĐỘI:

1. Địa điểm tổ chức:

– Tổ chức tại hội trường

– Trang trí maket Đại hội: Cờ Tổ quốc, cờ Đội hoặc huy hiệu Đội, ảnh Bác Hồ hoặc tượng Bác

2. Thời gian tổ chức:

– Đại hội trù bị: …. phút ngày….tháng …. năm 2020, những đội viên được cử tham dự đại hội cũng có mặt vào đại hội trù bị.

– Đại hội chính thức: – Thời gian: … ngày … tháng . n…ăm 2020

3. Đối tượng – Thành phần.

– Đại biểu BGH nhà trường.

– Các anh chị phụ trách chi đội, TPT Đội.

– Các đại biểu chi đội lớp 4,5

4. Phân bổ đại biểu các lớp đi dự đại hội Liên Đội.

STT Lớp Số đại biểu tham gia Đại hội Phân công tham luận
1 Biện pháp việc thực hiện xây dựng trường học thân thiện học sinh tích cực.
2 Tham luận về rèn luyện kỹ năng sống
3 biện pháp học tập tốt
4
5
Tổng

– Tiêu chuẩn đại biểu đi dự Đại hội: Các đại biểu ở các em chi đội trưởng chi đội phó và các bạn đội viên xuất sắc trong lớp.

– Phụ trách chi đội đến dự cùng với học sinh lớp mình.

– Các Đồng chí là Đoàn viên giáo viên về dự và hỗ trợ công tác chuẩn bị đại hội.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Ban Đoàn Đội:

– Xây dựng kế hoạch tổ chức Đại hội, báo cáo Chi bộ, BGH nhà trường, Đoàn trường và hội đồng đội Huyện, xã.

– Tổ chức Đại hội nghiêm túc, theo đúng điều lệ Đội TNTP Hồ Chí Minh và hướng dẫn của Hội đồng đội huyện.

– Làm tốt công tác nhân sự, chuẩn bị cho Đại hội.

– Phân công nhiệm vụ cho các chi đội.

– Tham mưu kinh phí, huy động các nguồn lực và các điều kiện đảm bảo khác để tổ chức Đại hội.

2. Các chi đội

– Chủ động thực hiện các nhiệm vụ được phân công chuẩn bị cho Đại hội.

– Các Chi đội ……… chuẩn bị tham luận trình bày trước Đại hội.

– Các em học sinh tập luyện màn truyền thống biểu diễn trong đại hội.

Để việc tổ chức đại hội Liên Đội được thực hiện theo đúng Điều lệ, đề nghị các chi đội thực hiện triển khai một cách nghiêm túc, hiệu quả đảm bảo tổ chức Đại hội theo đúng như kế hoạch đề ra, các giáo viên chủ nhiệm các lớp được phân công giúp đỡ học sinh đọc tham luận. Cử Đại biểu đến tham dự đầy đủ để Đại hội đạt kết quả tốt.

Nơi nhận:
Hội đồng Đội huyện, xã (b/c);
Chi bộ,BGH (b/c);
GVCN (p/h);
Các chi đội (để t/h);
Lưu LĐ.

TPT ĐỘI

T/M BAN GIÁM HIỆU
Hiệu trưởng

Nguồn: https://vanmau.vn
Danh mục: Biểu mẫu

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button