Biểu mẫu

Mẫu giấy viết bài thu hoạch chính trị hè năm 2021 Mẫu giấy làm bài thu hoạch chính trị

Mẫu giấy viết bài thu hoạch chính trị hè năm 2021 được thiết kế sẵn giúp các Đảng viên, giáo viên, cán bộ, công chức, viên chức viết bài thu hoạch chính trị hè 2021. Chỉ cần tải về, in ra là có thể sử dụng được luôn.

Nội dung mẫu giấy thi Bài thu hoạch chính trị hè 2021 cần trình bày rõ tên trường, tên bài thu hoạch. Bên cạnh đó, có phần mục để đánh giá điểm bài thu hoạch cụ thể, chữ ký của giám khảo chấm thi, bài làm và điểm chấm của từng phần, thông tin về học viên học chính trị, lớp học.

Bạn Đang Xem: Mẫu giấy viết bài thu hoạch chính trị hè năm 2021 Mẫu giấy làm bài thu hoạch chính trị

Mẫu giấy viết bài thu hoạch chính trị hè năm 2021

Mẫu giấy làm bài thu hoạch chính trị hè

………

Hướng dẫn viết bài thu hoạch chính trị hè 2021

Xem Thêm : Kế hoạch tổ chức ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3

Muốn có bài thu hoạch chất lượng ngoài theo dõi buổi học, bạn cần phải thường xuyên theo dõi các thông tin chính trị, hoạt động của Đảng, Nhà nước trong thời gian qua. Lý thuyết cần phải đi đôi với thực tiễn. Trong bài thu hoạch cần liên hệ thực tế, rút ra những bài học kinh nghiệm, đồng thời nêu quan điểm, ý kiến đóng góp của bản thân.

– Đề cập đến Báo cáo chính trị, Báo cáo kinh tế – xã hội và các báo cáo chuyên đề phải thực sự xứng tầm Nghị quyết Hội nghị lần thứ 10 Ban Chấp hành Trung ương Đảng, khóa XII.

– Nêu ý kiến đóng góp tiếp tục đẩy mạnh đổi mới toàn diện và đồng bộ, xây dựng, phát triển đất nước và bảo vệ Tổ quốc trong 5, 10 năm tới (100 năm thành lập Đảng) và tầm nhìn đến năm 2045 (100 năm thành lập nước).

Xem Thêm : Bảng lương giáo viên THPT từ 01/07/2023

– Hướng đến việc chuẩn bị các văn kiện trình Đại hội XIII phải thể hiện tinh thần tiếp tục chăm lo công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng.

– Phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, khai thác mọi nguồn lực, vật chất, tinh thần, trong nước và ngoài nước phục vụ cho sự nghiệp đổi mới, công nghiệp hoá, hiện đại hoá, phát triển đất nước nhanh và bền vững.

– Liên hệ đến nghề nghiệp của mình: Các thầy cô giáo có kiến thức chuyên sâu, giàu kinh nghiệm nghiên cứu thực tiễn, có phương pháp giảng dạy phù hợp. Qua đó đã đảm bảo truyền tải các kiến thức của các chuyên đề gắn với minh họa bằng thực tiễn phong phú, giúp người học tiếp thu sâu sắc nội dung các chuyên đề. Nghiêm túc, thực hiện tốt nội quy do Ban tổ chức đề ra, đảm bảo thời gian trong giờ học.

Có thể khẳng định, công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho đội ngũ cán bộ, giáo viên ngành giáo dục là một trong những nhiệm vụ quan trọng trong công tác xây dựng Đảng của mỗi địa phương. Bài thu hoạch chính trị hè 2021 dành cho cán bộ giáo viên cần phải trình bày mạch lạc, súc tích, nhấn mạnh vào trọng tâm, tránh lan man nhiều vấn đề. Các lớp dưỡng chính trị hè đã góp phần quan trọng trang bị hệ thống lý luận, nghiệp vụ nên tảng cho toàn thể cán bộ, giáo viên các trường mẫu giáo, phổ thông; giáo viên, giảng viên các trường cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp, dạy nghề, trung tâm giáo dục thường xuyên trong hệ thống giáo dục quốc dân của toàn tỉnh.

Nguồn: https://vanmau.vn
Danh mục: Biểu mẫu

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button