Lớp 9

Oxit axit, Oxit bazơ so sánh sự giống nhau và khác nhau về tính chất hóa học – hóa lớp 9

Như các em đã biết oxit axit là hợp chất của nguyên tố oxi với phi kim (CO2, SO2, NO2,…), còn oxit bazơ là hợp chất của oxi với kim loại (CaO, BaO, MgO,…).

Bài này sẽ giúp các em hệ thống lại tính chất hóa học của Oxit axit và Oxit bazơ đòng thời qua đó so sánh sự giống nhau và khác nhau về tính chất hóa học của oxit axit với oxit bazơ để các em tiện tham khảo.

Bạn Đang Xem: Oxit axit, Oxit bazơ so sánh sự giống nhau và khác nhau về tính chất hóa học – hóa lớp 9

I. Nhắc lại tính chất hóa học của oxit axit

  • Oxit axit tác dụng với nước tạo thành axit
  • Oxit axti tác dụng với bazo tạo thành muối và nước
  • Oxit axit tác dụng với oxit bazơ tạo thành muối

1. Oxit axit tác dụng với nước tạo thành dung dịch axit

– Nhiều Oxit axit tác dụng với nước tạo thành dung dịch axit

 PTPƯ: Oxit axit + H2O → Axit

* Ví dụ: P2O(r) + 3H2O → 2H3PO4

 SO3 + H2O → H2SO4

 N2O5 + H2O → 2HNO3

– Những oxit axit tác dụng được với nước và do đó cũng tan trong nước.

2. Oxit axit tác dụng với bazo tạo thành muối và nước

– Oxit axit tác dụng với bazo tạo thành muối và nước

 PTPƯ: Oxit axit + Bazơ → Muối + H2O

* Ví dụ: CO2 + Ca(OH)2 → CaCO3 + H2O

 SO2 + Ba(OH)2 → BaSO3 + H2O

3. Oxit axit tác dụng với oxit bazơ tạo thành muối

– Oxit axit tác dụng với một số oxit bazơ (tan) tạo thành muối.

Xem Thêm : Thuyết minh về cây vải ở quê em

* Ví dụ: CO2 + BaO → BaCO3

II. Nhắc lại tính chất hoá học của Oxit bazơ

  • Oxit bazơ tác dụng với nước tạo thành bazơ (kiềm)
  • Oxit bazơ tác dụng với axit tạo thành muối và nước
  • Oxit bazơ tác dụng với oxit axit tạo thành muối

1. Oxit bazơ tác dụng với nước tạo thành bazơ

– Một số Oxit bazo tác dụng với nước tạo thành dung dịch bazo (kiềm)

 PTPƯ: Oxit bazo + H2O → Bazo

Ví dụ: BaO(r)   +  H2O(dd) → Ba(OH)2,(dd)

 Na2O   +  H2O(dd) → 2NaOH

 CaO   +  H2O(dd) → Ca(OH)2

– Một số oxit bazo khác tác dụng với nước như: K2O, Li2O, Rb2O, Cs2O, SrO,…

2. Oxit bazo tác dụng với axit tạo thành muối và nước

– Oxit bazo tác dụng với axit tạo thành muối và nước

 PTPƯ: Oxit bazo + Axit → Muối + H2O

Ví dụ: CuO(r)  +  HCl(dd) → CuCl2,dd  +  H2O

 BaO + 2HCl → BaCl2 + H2O

 Fe2O3 + 3H2SO4 → Fe2(SO4)3 + 3H2O

3. Oxit bazo tác dụng với Oxit axit tạo thành muối

– Một số oxit bazo (là những oxit bazo tan trong nước) tác dụng với oxit axit tạo thành muối

 PTPƯ: Oxit bazo + Oxit axit → Muối

Xem Thêm : Dàn ý nghị luận xã hội Đi một ngày đàng, học một sàng khôn

* Ví dụ: CaO + CO2 → CaCO3

 BaO + CO2 → BaCO3

III. So sánh sự giống và khác nhau về tính chất hóa học của oxit axit, oxit bazơ

– Từ tính chất hóa học của oxit axit và oxit bazơ ở trên ta có thể so sánh sự giống nhau và khác nhau của oxit axit và oxit bazơ.

1. Tính chất hóa học giống nhau của oxit axit và oxit bazơ

– Oxit axit và oxit bazơ đều tác dụng được với nước (1 số oxit kim loại kiềm như: Na, K, Ca, Ba,… và hầu hết các oxit axit).

* Ví dụ: Na2O + H2O → 2NaOH

 SO3 + H2O → H2SO4

– Oxit axit tác dụng được với oxit bazơ và ngược lại (Oxit bazơ tác dụng được với oxit axit).

 SO2 + Na2O → Na2SO3 (natri sunfit)

2. Tính chất hóa học khác nhau của oxit axit và oxit bazơ

– Oxit axit tác dụng được với dung dịch bazơ (oxit bazơ không có tính chất này)

* Ví dụ: CO2 + Ba(OH)2 → BaCO3  + H2O

– Oxit bazơ tác dụng được với dung dịch axit (oxit axit không có tính chất này)

* Ví dụ: CaO + 2HCl → CaCl2 + H2O

Hy vọng bài viết so sánh sự giống nhau và khác nhau về tính chất hóa học của oxit axit, oxit bazơ ở trên đã giúp các em hệ thống lại kiến thức này tốt hơn. Chúc các em học tốt, mọi thắc mắc và góp ý các em hãy để lại bình luận dưới bài viết để Văn mẫu Việt Namghi nhận và hỗ trợ nhé.

» Mục lục bài viết SGK Hóa 9 Lý thuyết và Bài tập

» Mục lục bài viết SGK Vật lý 9 Lý thuyết và Bài tập

Nguồn: https://vanmau.vn
Danh mục: Lớp 9

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button