Biểu mẫu

Phiếu lựa chọn sách giáo khoa lớp 6 Mẫu phiếu chọn SGK lớp 6 năm 2021 – 2022

Ngày 09/02/2021, Bộ GD&ĐT đã ban hành Quyết định 718/QĐ-BGDĐT về phê duyệt Danh mục sách giáo khoa lớp 6 sử dụng trong cơ sở giáo dục phổ thông. Theo đó có 40 sách giáo khoa lớp 6 của 12 môn học và hoạt động giáo dục bắt buộc.

Cũng tương tự lớp 2, thầy cô lớp 6 cũng tiến hành đánh giá, bỏ phiếu kín lựa chọn sách giáo khoa lớp 6 mới. Vậy mời thầy cô cùng tham khảo mẫu phiếu lựa chọn sách giáo khoa lớp 6 mới năm 2021 – 2022 trong bài viết dưới đây:

Bạn Đang Xem: Phiếu lựa chọn sách giáo khoa lớp 6 Mẫu phiếu chọn SGK lớp 6 năm 2021 – 2022

Mẫu phiếu lựa chọn sách giáo khoa lớp 2 năm 2021 – 2022

TRƯỜNG TH&THCS …………

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập-Tự do-Hạnh phúc

……., ngày 12 tháng 3 năm 2021

PHIẾU LỰA CHỌN SÁCH GIÁO KHOA LỚP 6
ĂM HỌC 2021 – 2022

Đề nghị đồng chí cho ý kiến chọn 1 đầu sách cho mỗi môn học (hoạt động giáo dục).

Xem Thêm : Bài thuyết trình cuộc thi cắm hoa ngày 20/11

Lưu ý: Mỗi môn học (hoạt động giáo dục) chỉ lựa chọn 1 đầu sách.

1. Môn: Ngữ văn

STT Tên sách, bộ sách Tác giả Nhà xuất bản Ý kiến
Lựa chọn Không lựa chọn
1 Kết nối tri thức với cuộc sống Bùi Mạnh Hùng (tổng chủ biên), Nguyễn Thị Ngân Hoa (chủ biên), Nguyễn Minh Chi, Nguyễn Thị Mai Liên, Lê Trà My, Lê Thị Minh Nguyệt, Nguyễn Thị Nương, Nguyễn Thị Hải Phương NXB Giáo dục Việt Nam
2 Cánh diều Nguyễn Minh Thuyết (tổng chủ biên), Đỗ Ngọc Thống (chủ biên), Lê Huy Bắc, Phạm Thị Thu Hiền, Phạm Thị Thu Hương, Nguyễn Văn Lộc, Trần Nho Thìn NXB Đại học Sư phạm TP Hồ Chí Minh
3 Chân trời sáng tạo Nguyễn Thị Hồng Nam (chủ biên), Trần Lê Duy, Nguyễn Thị Ngọc Diệp, Nguyễn Thị Minh Ngọc, Nguyễn Thành Thi, Nguyễn Thị Ngọc Thúy. NXB Giáo dục Việt Nam

2. Môn: Lịch sử và địa lí

STT Tên sách, bộ sách Tác giả Nhà xuất bản Ý kiến
Lựa chọn Không lựa chọn
1 Kết nối tri thức với cuộc sống Vũ Minh Giang, Nghiêm Đình Vỹ, Đào Ngọc Hùng, Đặng Văn Đức ( đồng tổng chủ biên), Đinh Ngọc Bảo, Đào Ngọc Hùng, Vũ Thị Hằng, Phan Ngọc Huyền, Phan Thị Thanh Huyền, Lê Huỳnh, Trần Thị Hồng Mai, Hoàng Anh Tuấn, Phí Công Việt NXB Giáo dục Việt Nam
2 Cánh diều Đỗ Thanh Bình, Nguyễn Viết Thịnh, Trần Viết Lưu, Nguyễn Văn Ninh, Đỗ Thị Minh Đức NXB Đại học Sư phạm
3 Chân trời sáng tạo Hà Bích Liên, Nguyễn Trà My, Mai Thị Phú Phương, Nguyễn Kim Tường Vy, Nguyễn Kim Hồng, Phạm Thị Bình, Nguyễn Hữu Bách, Vũ Thị Bắc, Huỳnh Phẩm Dũng Phát, Phan Văn Phú, Nguyễn Thị Kim Liên, Hà Văn Thắng, Phạm Đỗ Văn Trung. NXB Giáo dục Việt Nam

3. Môn: GDCD

STT Tên sách, bộ sách Tác giả Nhà xuất bản Ý kiến
Lựa chọn Không lựa chọn
1 Kết nối tri thức với cuộc sống Nguyễn Thị Toan (tổng chủ biên), Trần Thị Mai Phương (chủ biên), Nguyễn Hà An, Nguyễn Thị Hoàng Anh, Phạm Thị Kim Dung, Nguyễn Thị Thọ NXB Giáo dục Việt Nam
2 Cánh diều Trần Văn Thắng (tổng chủ biên), Nguyễn Thị Thu Hoài, Nguyễn Thúy Quỳnh, Mai Thu Trang NXB Đại học Sư phạm TP Hồ Chí Minh
3 Chân trời sáng tạo Đinh Phương Duy, Đào Thị Ngọc Minh, Huỳnh Văn Sơn (đồng chủ biên), Đào Lê Hòa An, Trần Tuấn Anh, Đào Thị Hà, Lưu Thị Thu Hà, Ngô Thái Hà, Nguyễn Thị Bích Hồng, Tiêu Thị Mỹ Hồng, Đỗ Công Nam, Vũ Thị Thanh Nga. NXB Giáo dục Việt Nam

Xem Thêm : Bài phát biểu tổng kết năm học của lãnh đạo địa phương 6 Bài phát biểu của lãnh đạo trong lễ bế giảng năm học 2020 – 2021

4. Môn: Giáo dục thể chất

STT Tên sách, bộ sách Tác giả Nhà xuất bản Ý kiến
Lựa chọn Không lựa chọn
1 Kết nối tri thức với cuộc sống Hồ Đắc Sơn, Nguyễn Duy Tuyết (đồng tổng chủ biên), Ngô Việt Hoàn, Nguyễn Mạnh, Toàn (đồng tổng chủ biên), Vũ Tuấn Anh, Nguyễn Hữu Bính, Nguyễn Xuân Đoàn, Lê Trường Sơn Trấn Hải, Đỗ Mạnh Hưng, Lê Chí Nhân, Phạm Hoài Quyên, Phạm Mai Vương NXB Giáo dục Việt Nam
2 Cánh diều Lưu Quang Hiệp (tổng chủ biên), Đinh Quang Ngọc (chủ biên), Đinh Khánh Thu, Mai Thị Bích Ngọc, Nguyễn Văn Hành NXB Đại học Sư phạm
3 Chân trời sáng tạo Trịnh Hữu Lộc (tổng chủ biên), Lưu Chí Dũng (chủ biên), Lê Minh Chí, Nguyễn Trung Kiên, Nguyễn Thiên Lý, Lâm Thanh Minh, Lê Văn Quang, Phạm Thái Vinh NXB Giáo dục Việt Nam

5. Môn: Tiếng Anh

STT Tên sách, bộ sách Tác giả Nhà xuất bản Ý kiến
Lựa chọn Không lựa chọn
1 Kết nối tri thức với cuộc sống Hoàng Văn Vân (tổng chủ biên) NXB Giáo dục Việt Nam
2 Cánh diều Nguyễn Thanh Bình (tổng chủ biên), Nguyễn Thị Xuân Lan, Phạm Nguyễn Huy Hoàng, Đào Xuân Phương Trang, Lê Nguyễn Như Anh NXB Đại học Sư phạm TP Hồ Chí Minh
3 Chân trời sáng tạo Hoàng Văn Vân (tổng chủ biên) NXB Giáo dục Việt Nam

6. Môn: Âm nhạc

STT Tên sách, bộ sách Tác giả Nhà xuất bản Ý kiến
Lựa chọn Không lựa chọn
1 Kết nối tri thức với cuộc sống Hoàng Long (chủ biên), Đỗ Thị Minh Chính, Vũ Mai Lan, Bùi Minh Hoa, Trần Bảo Lan, Trịnh Thị Oanh, Cao Sỹ Anh Tùng, Nguyễn Thị Thanh Vân NXB Giáo dục Việt Nam
2 Cánh diều Đỗ Thanh Hiền, Nguyễn Mai Anh, Nguyễn Quang Nhã NXB Đại học Sư phạm TP Hồ Chí Minh
3 Chân trời sáng tạo Hồ Ngọc Khải, Nguyễn Thị Tố Mai, Nguyễn Văn Hà, Lương Diệu Ánh, Nguyễn Đăng Bửu, Nguyễn Thị Ái Chiu, Nghiêm Thị Hồng Hà, Trần Vĩnh Khương, Trần Đức Lâm, Phạm Gia Hoàng My, Lương Minh Tấn NXB Giáo dục Việt Nam

7. Môn: Mĩ thuật

STT Tên sách, bộ sách Tác giả Nhà xuất bản Ý kiến
Lựa chọn Không lựa chọn
1 Kết nối tri thức với cuộc sống Đoàn Thị Mỹ Hương, Đinh Gia Lê, Phạm Thị Chính, Phạm Minh Phong, Phạm Duy Anh, Vũ Thị Thanh Hương, Nguyễn Thị May, Đoàn Dũng Sỹ NXB Giáo dục Việt Nam
2 Cánh diều Phạm Văn Tuyên, Ngô Thị Hường, Nguyễn Duy Khê, Nguyễn Thị Hồng Thắm NXB Đại học Sư phạm TP Hồ Chí Minh
3 Chân trời sáng tạo – Nguyễn Thị Nhung, Nguyễn Xuân Tiên, Nguyễn Tuấn Cường, Nguyễn Hồng Ngọc, Quách Thị Ngọc An, Nguyễn Dương Hải Đăng, Nguyễn Đức Giang, Phạm Ngọc Mai, Trần Đoàn Thanh Ngọc, Đàm Thị Hải Uyên, Trần Thị Vân NXB Giáo dục Việt Nam

NGƯỜI LỰA CHỌN
(Không bắt buộc kí và ghi họ tên)

Nguồn: https://vanmau.vn
Danh mục: Biểu mẫu

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button