Giáo dục

Trọng tâm kiến thức ôn thi THPT quốc gia môn tiếng anh cô trang anh PDF

Sau đây Viknews xin giới thiệu trọng tâm kiến thức ôn thi thpt quốc gia môn tiếng anh cô trang anh pdf mới nhất được tổng hợp các bạn hãy xem và tải về ngay nhé.

Video Ôn tập và kiểm tra Tiếng Anh 12 Cô Trang Anh PDF

Giới thiệu Trọng tâm kiến thức ôn thi THPT quốc gia môn tiếng anh cô trang anh PDF

Cách làm bài tập chọn từ có phần gạch chân được phát âm khác so với các từ còn lại
– Chọn đọc 3/4 từ có trong các đáp án A, B, C, D. Tuy nhiên, không cần đọc lần lượt từ đáp án A đến D mà nên
chọn đọc những từ mình chắc nhất về cách phát âm.
– Sau mỗi từ được phát âm, cẩn thận ghi xuống âm của phần gạch chân trong mỗi từ.
– Chọn đáp án có phần gạch được phát âm khác so với các từ còn lại.
Ví dụ 1:
A. land /lænd/ B. sandy /’sændi/ C. many /’meni/ D. candy /’kændi/
=> Ta thấy phần gạch chân của các đáp án A, B, D được phát âm là /æ/, đáp án C có phần gạch chân được
phát âm là /e/. Do đó, đáp án là C.
* Cách phát âm của đuôi -s
“-s” được phát âm là:
+ /s/: khi âm tận cùng trước -s là /p/, k/, /f/, /θ/, /t/.
+ /ɪz/: khi trước -s là: ch, sh, ss, x, ge, ce, se.
+ /z/: khi âm tận cùng trước -s là nguyên âm và các phụ âm còn lại.
Ví dụ 2:
A. listens /’lɪsnz/ B. reviews /rɪ’vju:z/
C. protects /prə’tekts/ D. enjoys /ɪn’dʒɔɪz/
=> Phần được gạch chân ở câu C được phát âm là /s/, còn lại được phát âm là /z/. Do đó, đáp án là C.
* Cách phát âm của đuôi -ed
“- ed” được phát âm là:
+ /t/: khi âm tận cùng trước -ed là /s/, /tʃ/, /ʃ/, /k/, /p/, /f/.
+ /id/: khi trước -ed là /t/ và /d/.
+ /d/: khi âm tận cùng trước -ed là nguyên âm và các phụ âm còn lại.
Ví dụ 3:
A. toured /tʊrd/ B. jumped /dʒʌmpt/
C. solved /sɒlvd/ D. rained /reɪnd/

Bạn Đang Xem: Trọng tâm kiến thức ôn thi THPT quốc gia môn tiếng anh cô trang anh PDF

Xem Thêm : Tả thầy cô giáo em yêu quý lớp 4

=> Câu B “-ed” được phát âm là /t/, các đáp án còn lại “-ed” được phát âm là /d/.
Do đó, đáp án là B. wded than his in the school.

d2c94718ccd9d2bebdae4396b7b8b054 d2c94718ccd9d2bebdae4396b7b8b054

D. No class has less students than his in the school.
Question 47: “Did you go to the library yesterday?” she said to me.
A. She asked me if you go to the library yesterday.
B. She asked me if you went to the library yesterday.
C. She asked me if I had been to the library yesterday.
D. She asked me if I had been to the library the day before.
Question 48: It is important to be hard working in any circumstances.
A. You should work hard in any circumstances.
B. You may work hard in any circumstances.
C. You must work hard in any circumstances.
D. You need to work hard in any circumstances.
Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the sentence that best combines each pair of
sentences in the following questions.
Question 49: A few ill people didn’t isolate on their own. People around them were affected.
A. If a few ill people isolate on their own, people around them would not be affected.
B. If a few ill people isolated on their own, people around them are affected.
C. If a few ill people had isolated on their own, people around them would not be affected.
D. If a few ill people had isolated on their own, people around them wouldn’t have been affected.
Question 50: They didn’t stop arguing about the exercise. Then, the teacher explained it.
A. Not until the teacher explained the exercise, they stopped arguing about it.
B. Only after the teacher explained the exercise, they stopped arguing about it.
C. Not until did the teacher explain the exercise, they stopped arguing about it.

Xem Thêm : 3333 Có ý Nghĩa Gì? Thông điệp Từ Vũ Trụ Gửi đến Bạn

D. Only until the teacher explained the exercise, they stopped arguing about it.

D. Only until the teacher explained the exercise, they stopped arguing about it.

Link Google Driver mới nhất :
Tải Về

Tham khảo thêm : Cảm nhận câu thơ ” Một mùa xuân nho nhỏ lặng lẽ dâng cho đời dù là tuổi hai mươi dù là khi tóc bạc..”

Nguồn: https://vanmau.vn
Danh mục: Giáo dục

Back to top button